Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Макро- і мікрологістика

 Теорія  логістики  в США дає змогу визначити такі категорії, як бізнес-логіс-тика,   маркетинг-логістика , промислова  логістика,   логістика   менеджменту, логістика розподілу, логістика забеспечення. Розрізняють такі два рівні логістики:

1) макрологістика – розглядає глобальні проблеми управління матеріальними та інформаційними процесами;

2) мікрологістика – вивчає  локальні  проблеми  управління  матеріальним  та інформаційним  потоками  на  внутрішньму  рівні.  Охоплює міжгалузеві процеси, тобто  логістичні  процеси між різноманітними фірмами, транспортом, посередни-ками  у  сфері  складування  та  зберігання.  Це  внутрішньовиробнича  логістика ,

 

 

пов'язана  з  нормальним  функціонуванням  конкретної  фірми.  Слід   розрізняти логістику як господарський прцес, як функцію управління і як науку.

Виділяють  три  види   мікрологістики: 1)  пов'язана  із заготівлею чи закупів-лею товарів (заготовельна логістика); 2) виробнича; 3) що  спеціалізується  на реа-лізації продукції (розподільча). Для всіх цих видів мікрологістики   обов'язковою   є  наявність логістичного інформаційного потоку (надходження  даних  про  мате-ріальний потік, їх передача, обробка та систематизація з наступною видачею гото-вої  інформації).  Якщо  в рамках логістичної системи інтегруються функції поста-чання виробництва, збуту,  розподілу і транспортування, споживання і ринку, тоді вона називається макрологістичною.

Отже, сферами мікрологістики є:

-виробництво:    планування   виробничих   завдань   з  детальним розподілом випуску виробів, контроль за якістю праці, розміщення плану  випуску виробів по виробничих ділянках підприємства;

-переробка вантажів,  що транспортуються: управління запасами, переміщен-ня,  зв'язок,  організація  інформаційних потоків, пакування виробів, їх зберігання, складування, вантажнорозвантажувальні операції та комплектація партії вантажів;

-маркетинг: матеріальне заохочення, фінанси та розрахунки, вивчення ринку, організація служби постачання;

-споживання: проектування замовлень на постачання продукції, складування запасів, постачання споживачів, фінансування замовлень.

У мікрологістичній  системі  вирішуються  питання в межах її окремих функ-ціональних   елементів.  Скажімо,  у  межах   підприємства  інтегруються  процеси планування   виробництва   та   збуту,   здійснюються   оптимізація    транспортно-складських та вантажнорозвантажувальних робіт, контроль матеріального потоку, тобто матеріалів, що надходять на підприємство, обробляються тут і  вибувають з підприємства,  а  також  інформаційного  потоку, яким супроводжується рух мате-ріалів. Такі мікрологістичні системи  іноді  називаються внутрішньовиробничими. До  них  належать  и великі автоматизовані транспортно-складські комплекси. Ви-робнича  логістика розглядає раціональну побудову і структуру підприємства, різ-номанітних  технічних  засобів  та  розподіл функцій і обслуговуючого персоналу, організацію  служби  матеріально-технічного  постачання та збуту готової продук-ції.  Принцип  взаємодії  цих  елементів  виробничої  логістичної  системи є визна-чальним при її побудові.

Повною мірою потенційні можливості раціоналізації  виробничих  процесів у межах   логістичної  системи  можуть  бути  викорастані,  якщо  вдається  з'єднати окремі підсистеми.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров