Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (17)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Завдання і цілі логістики

Основне   завдання  логістики – досягнення  фірмою  найбільшого  прибутку.  На жаль,  логістика  розглядаеться  крізь  призму   досягнення   фірмою   стратегічних цілей  і оптимізації її основних оперативних процесів. У зв'язку з цим розрізняють загальні  та підпорядковані їм локальні завдання логістики. Для виконання загального  завдання  необхідно  забеспечити  з  найменшими   витратами   максимальну пристосованість фірм до мінливої  ринкової  ситуації, збільшення їх частки товару на ринку та переваги перед конкурентами. Одним із загальних завдань логістики є створення  ефективної  інтегрованої  системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забеспечувало б високу якість постачання  продукції.  З  цим  завданням тісно  пов'язані  такі  проблеми,  як забеспечення взаємної  відповідності  матеріальних 

 

та  інформаційних  потоків,  контроль матеріального потоку та  передача  даних  до  єдиного  центру,  визначення  стратегії  і технології  фізичного  переміщення  товарів,  розробка способів управління операціями їх  руху,  встановлення  форм  стандартизації напівфабрикатів та пакування, визначення обсягу виробництва, транспортування  і  складування,  розбіжностей між бажаними та можливими закупівлями і виробництвами.

Прикладом локального завдання логістики є оптимізація виробничих  запасів та  максимальне  скорочення  часу  зберігання  і  транспортування  вантажів. Недостатній зв'язок концепції логістики  з  активною  ринковою  стратегією  часто призводить   до  того ,  що  сама  по  собі   закупівля  сировини ,  напівфабрикатів , комплектуючих  стає мотивом для початку випуску тієї чи іншої продукції без на-лежного  попиту  на  неї.  Однак  у нинішній ринковій ситуації такий підхід до ви-пуску продукції може призвести до комерційного провалу. Орієнтація на мініміза-цію  витрат,  безперечно, необхідна, але за оптимального рівня поєднання витрат і рентабельності  основного  та  оборотного  капіталу,  задіяного  в  межах ринкової стратегії.

Цілями сучасної логістики є  :

1)надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання;

2) зміни  запасів  матеріалів  у  відповідь  на  інформацію  про  можливості  їх швидкого придбання;

3) зміна політики  продажу  вироблюваних  товарів  на політику виробництва товарів, що продаються;

4 зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;

5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки.

Досягнення сукупності поставлених цілей – це ідеал, до якого слід прагнути. І  чим  вищий  виробничий  та  інфраструктурний  потенціал,  тим  легше  досягти цього ідеалу. Успішній реалізації  даної  концепції  логістики  окремими  фірмами сприяє створення ними системи оперативної доставки вантажів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров