Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Антал ПЛЮС»

 Товариство з обмеженою відповідальністю “Антал ПЛЮС” займається виробництвом нових меблів та виробництвом будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі в місті Києві та області .

Товариство було засноване у вересні 1995 року .

ТОВ «Антал ПЛЮС» являється організацією громадян, які володіють майном на правах колективної власності, добровільно об’єднаних з метою  спільного виконання робіт по виробництву меблів для офісів та магазинів, виробництву теслярських та столярних виробів, посередництва в торгівлі різними товарами, оптової та роздрібної торгівлі.

Правовими основами діяльності підприємства являється Конституція України, Закон про власність, Господарський Кодекс України.

У власності трудового колективу підприємства знаходяться основні засоби і оборотні фонди, продукція, що ними виробляється, доходи від діяльності підприємства і інше майно, яке забезпечує самостійну господарську діяльність і розвиток підприємства.

ТОВ «Антал ПЛЮС» може залучати  до участі в своїй діяльності (виконання робіт, замовлень, доручень) на договірних основах громадян і організацій в тому числі іноземних контрагентів на умовах договорів (контрактів) і з обумовленою платнею.

Підприємство діє на основі принципів повного госпрозрахунку, самофінансування і самоуправління.

Воно є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, в тому числі валютні рахунки, печатку із своєю назвою, емблемою, інші печатки, кутові і інші  штампи.

Статут підприємства затверджений загальними зборами трудового колективу і зареєстрований у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів.

Управління діяльністю підприємства здійснюється на основі широкої демократії,  активної участі його членів в вирішенні всіх питань. Вищим органом управління підприємства є загальні збори учасників, які:

- приймають статут підприємства, вносять в нього зміни і доповнення;

- затверджують правило внутрішнього розпорядку;

- затверджують річний звіт підприємства;

- затверджують перспективний напрямок діяльності;

- вирішують питання про припинення діяльності  підприємства.

Єдиноначальність у керівництві підприємством здійснює директор, який обирається загальними зборами учасників на конкурсній основі. Стаж роботи на підприємстві рівнозначний стажу роботи на державному підприємстві. Члени колективу мають право на різні види соціального страхування.

Головною метою діяльності ТОВ «Антал ПЛЮС» є:

- збільшення обсягів виробництва меблів та задоволення потреб населення;

- отримання максимальних прибутків від господарської  діяльності;

- впровадження прогресивної технології та підвищення продуктивності праці;

- здійснення всіх видів виробничої, торгівельної та закупівельної діяльності, включаючи торгово-посередницьку, для задоволення потреб і запитів господарств області та населення.

Предметом діяльності товариства виступають:

- виробництво меблів для офісів та магазинів;

- виробництво теслярських та столярних виробів;

- посередництво в торгівлі різними товарами;

-    оптова торгівля меблями, килимами та іншим підлоговим покриттям, а  також неелектричними побутовими приладами;

-    роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.

ТОВ «Антал ПЛЮС» відноситься до виробничих підприємств деревообробної промисловості.

ТОВ “Антал ПЛЮС” займається в основному виробництвом офісних меблів на замовлення з місцевої сировини, крім виробництва підприємство займається торгівлею, посередницькими послугами та туризмом.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров