Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характеристика статуту проекту

Місія проекту (головна мета проекту) - реструктуризація бізнес-процесів системи маркетингу підприємства на концептуальній основі проектного управлііння, концепції реінжинірингу і менеджменту якості для підвищення задоволеності внутрішніх і зовнішніх споживачів [1].

Стратегія проекту - опис результатів і процесів, які повинні бути виконані для досягнення всієї сукупності цілей, що стоять перед проектом, - складається в досягненні наступних результатів:

·          Опис (моделювання) функціональної структури системи маркетингу підприємства "як є".

·          Опис організаційно-управлінської структури служби маркетингу "як є".

·          Опис і аналіз проблем, що стримують розвиток системи маркетингу.

·          Опис (моделювання) функціональної структуру підприємства "як повинне бути".

·          Розробка стратегії й програми реорганізації системи маркетингу  фірми.

·          Розробка бюджету проекту.

·          Створення команди проекту для проведення підготовки проекту реструктуризації і його здійснення.

·          Здійснення проекту реструктуризації.

·          Аналіз здійсненої реструктуризації системи маркетингу [49, 65].

Реалізація стратегії буде мати чотири етапи:

1.Підготовчий етап.

2.Етап планування.

3.Етап реалізації

4.Етап завершення проекту

Управління і контроль за реалізацією стратегії буде здійснюватися за такими параметрами та характеристиками проекту, як:

·          обсяги й види робіт  проекту;

·          вартість, витрати по проекті;

·          часові параметри, що включають строки, тривалості й резерви виконання робіт, етапів, фаз проекту; а також взаємозв'язок робіт;

·          ресурси, необхідні для здійснення проекту, у тому числі людські, а також обмеження по ресурсах;

·          якість проектних рішень [29].

Реалізація стратегії припускає здійснення певних змін в організаційній структурі й організаційній культурі. Насамперед  буде потрібно створення спеціального координаційного механізму на додаток до діючої організаційної структури управління - проектну групу, а також розробка програми організаційних змін, спрямованої на подолання опору організаційним змінам і  підтримку, що забезпечує проекту реструктуризації, з боку персоналу підприємства.

Метою даного документа є визначення порядку й правил управління проектом реструктуризації системи маркетингу підприємства.

Устав містить загальний опис робіт і забезпечує основу для загального розуміння проекту, включаючи визначення того, що входить у рамки проекту, а що залишено за його рамками. Документ описує основні особливості організації проекту, порядок взаємодії сторін у ході виконання проекту, порядок рішення проблем і внесення змін у проект [45].

Ключовими завданнями уставу проекту є:

·          визначення цілей і завдань проекту;

·          регламентація процесу управління проектом і взаємодії співробітників у ході виконання проекту;

·          надання допомоги керівництву проекту в управлінні проектом;

·          забезпечення необхідного рівня якості, відповідно до  якого повинен виконуватися проект.

Застосовуваний підхід розроблений відповідно до  методології "убудованого в процес" управління якістю робіт проекту на противагу концепції "інспекції після" події, що трапилась.

Ціль проекту вважається досягнутої, коли всі завдання виконані.

Завдання проекту - формулювання проміжних результатів проекту, які можна виміряти і які впливають на хід виконання проекту.

Необхідні умови ведення проекту

Розробка даного документа велася, виходячи із припущення, що зазначені нижче умови будуть виконані. У випадку, якщо та або інша вихідна умова виявиться невірною, можливо, буде потрібно переглянути бюджет, строки або обсяг проекту.

Передбачувані умови для ведення проекту полягають у наступному:

·          активна підтримка проекту з боку керівництва;

·          створення адекватних робочих умов для членів команди проекту: виділене приміщення для роботи команди проекту, з обладнаними робочими місцями й необхідними засобами зв'язку;

·          своєчасне надходження необхідної для реалізації проекту інформації від відповідних посадових осіб, інформація повинна бути максимально повною, достовірною й адекватною запитам;

·          своєчасна організація зустрічей з фахівцями, що добре розбираються в предметі, включеними до складу команди проекту; дані фахівці повинні мати можливість приділяти достатній час для роботи із команди проекту за графіком;

·          співробітники, виділені в проектну групу, будуть працювати на проекті достатню частину свого робочого часу (аж до 100%) із пріоритетом №1 перед іншими роботами для своєчасного і якісного виконання своїх завдань і надання необхідних матеріалів;

·          своєчасне фінансування робіт.

Структура команди проекту

Роботи по проекту будуть виконуватися командою проекту, до складу якої входять співробітники підприємства. До складу команди проекту можуть бути запрошені зовнішні фахівці (к

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров