Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Функціональні моделі процесів системи маркетингу

Функціональна модель відбиває функціональну структуру бізнес-процесів, що становлять діяльність організації. Вона використається для формалізації знань про структуру діяльності організації, аналізу діяльності "як є", виявлення "вузьких місць" і проектування функціональної структури "як повинне бути" [2, 57].

Використання методології ІDEF0 при побудові функціональної моделі

припускає послідовну декомпозицію кожного функціонального блоку, аж до того моменту, коли приймається рішення про недоцільність подальшої декомпозиції. Фактично, функціональна модель будується на різних рівнях ієрархії.

При побудові функціональних моделей враховувалися наступні фактори:

1. Система управління складається, як мінімум з 2-х рівнів. Управлінські рішення приймають  а) Директор - "перша особа"; б) "Власник процесу" - керівник, відповідальний за ефективність процесу.

2. Система управління заснована на обов'язкових, регламентованих зворотних зв'язках описаних у циклі Деминга P-D-C-A ( Plan-Do-Check-Act) - Планування - Робота- Перевірка (Аналіз) - Дія (Коректування).

3. Всі етапи циклу P-D-C-A виконуються по регламентах.

4. При проведенні Аналізу використаються 4 основних потоки інформації:

     а) показники процесу;

     б) показники продукту;

     в) показники задоволеності споживача;

     г) результати аудитів процесів.

5. Принцип циклу P-D-C-A тиражується на нижні рівні керування (прийняття рішення) - якщо це доцільно [73].

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров