Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Управління комунікаціями проекту

Управління комунікаціями в проекті з використанням автоматизованої системи управління проектами MS Project забезпечило підтримку системи зв'язку між учасниками проекту, передачу управлінської  й звітної інформації, спрямованої на забезпечення досягнення цілей проекту.

Основними цілями створення системи управління комунікаціями були наступні:

1. Організація процесів ефективного збору й розподілу інформації.

2. Одержання об'єктивної оцінки й відображення прогресу  проекту, за допомогою обробки фактичних результатів стану робіт проекту, зіставлення їх  із плановими, аналізу відхилень.

3. Формалізація процесів реалізації проекту за допомогою документування ходу робіт відповідно до  вимог системи менеджменту якості.

Забезпеченню досягнення поставлених цілей в області комунікацій проекту сприяло планування системи комунікацій.

Основними етапами планування системи комунікаціями в проекті були:

1.   визначення складу учасників проекту і їхніх потреб в інформації;

2.   визначення складу інформації, форм документів, строків і способів їхнього  руху між учасниками;

3.   визначення способів обробки й зберігання інформації.

Планування здійснювалося на основі інформації про організаційну структуру проекту й матриці відповідальності, а також з урахуванням кваліфікації й підготовленості учасників проекту.

План управління комунікаціями містив у собі:

1.   План збору інформації, у якому визначаються джерела інформації й методи її одержання.

2.   План розподілу інформації, у якому визначаються споживачі інформації й методи доставки.

3.   Детальний опис кожного документа, що повинен бути отриманий або переданий, включаючи формат, зміст, рівень детальності й використовувані визначення.

4.   Розклад і частота взаємодій.

5.   Внесення змін у план комунікацій.

План управління комунікаціями передбачає різні види комунікацій у рамках даного проекту. Передбачається здійснення комунікацій як внутрішніх  - усередині команди проекту, так і зовнішніх - з керівництвом і персоналом підприємства, зовнішніми організаціями. Комунікації можуть носити як формальний характер (звіти, плани, запити, наради), так і неформальний. Неформальні комунікації в рамках даного проекту представлені міжособистісними комунікаціями між членами організації, що виникають у процесі спільної роботи. Спосіб комунікації - передачі повідомлення - між учасниками проекту припускає як письмову форму, так і усну. У письмовому виді передаються звіти, плани, що регулюють документи й т.д., в усному - можливо надходження розпоряджень керівництва, проведення поточних нарад.

Рівень комунікацій по проекті багато в чому обумовлений використанням програмних засобів підтримки. У даній роботі в цій ролі виступав Mіcrosoft Project 2003. Це програмне забезпечення дозволяло підготовляти й погодити з учасниками проекту потрібні звіти й екранні форми, меню, а також відробити засобу їхнього поширення.

Документування ходу робіт із проекту, як основна умова управління комунікаціями, містило в собі:

1.   Збір і верифікацію остаточних даних.

2.   Аналіз і висновки про ступінь досягнення результатів проекту й ефективності виконаних робіт.

3.   Архівування результатів з метою подальшого використання.

Для розробки плану комунікацій у даній роботі була використана так звана матриця звітності.  Матриця розроблялася на основі матриці розподілу відповідальності й стандартних звітів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров