Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аналіз тенденцій розвитку телекомунікаційного ринку Одеського регіону

З метою практичної реалізації розробленого системного підходу проведений аналіз стану і перспектив розвитку телекомунікаційного ринку Південного регіону на базі Одеси і одеської області. Як глобальна ціль виступає аналіз рівня розвитку ринку послуг електрозв'язку, визначення ступеня задоволеності споживачів і виявлення перспективних напрямів розвитку як всього ринку, так і окремих його суб'єктів – операторів електрозв'язку.

Як ресурсна база і система обмежень приймається рівень платоспроможності населення, якість послуг, тарифна політика, стан засобів зв'язку. окрім тог, необхідною умовою побудови адекватної імітаційної моделі функціонування ринку є облік впливу зв'язаних ринків (мобільного зв'язку, Інтернет-послуг і т.п.).

Для проведення комплексного аналізу даного ринку необхідна наявність певного переліку початкових даних, на основі аналізу яких і робляться висновки про стан і перспективи розвитку ринку. В ході дослідження ринку послуг електрозв'язку унаслідок його специфічності, окрім основних показників діяльності працюючих на ринку підприємств, необхідна також наявність техніко-економічних показників роботи операторів зв'язку [30, 69, 83].

Всі початкові дані, що використовуються для проведення системного аналізу ринку послуг електрозв'язку, можна розділити на первинні і повторні. До первинних відносяться:

-         номенклатура послуг, що надаються суб'єктами ринку;

-         рівень тарифів на послуги, що все надаються;

-         показники якості наданих послуг (швидкість установки телефону, надійність устаткування, наявність і рівень шумів і т.п.).

До повторних відносяться показники, які характеризують результати господарської діяльності оператора. Ці показники змінюються постійно залежно від об'єму реалізованих оператором послуг. До них відносяться:

-         об'єм реалізації кожного виду послуг в ретроспективі;

-         рівень споживання послуг різними категоріями споживачів;

-         основні фінансові показники діяльності аналізованих операторів (доходи, виробничі витрати).

Такий набір даних в якійсь мірі здатний відобразити стан ринку послуг електрозв'язку і дозволяє провести його аналіз.

До основних задача, які необхідно вирішити в ході проведення комплексного аналізу ринку послуг електрозв'язку, відносяться: вивчення структури ринку, оцінка рівня споживання послуг різних операторів зв'язку, виявлення потенційних можливостей ринку, складання адекватної імітаційної моделі, а так само прогноз розвитку цього ринку з урахуванням впливу зовнішніх чинників.

Ринок послуг електрозв'язку вибраний тому що в даному регіоні цей вид зв'язку найбільш розвинутий, порівняно з іншими, і є представлений найбільшою кількістю операторів. Так, на початок 2002 року, за статистичними даними, на ринку послуг зв'язку здійснювали свою роботу значна кількість операторів (більше 30), які надавали всі види послуг (поштовій, стільниковій, пейджинговой і електрозв'язки). Чотирнадцять з цих операторів (тобто порядка 50 %) безпосередньо надають послуги електрозв'язку [26].

Перелік працюючих в Одесі операторів з вказівкою форми власності і сфери діяльності, є приведений в таблиці 3.1.

Як видно з таблиці, наданням послуг стаціонарного телефонного електрозв'язку в регіоні займається найбільша кількість операторів. На підставі цього можна говорити про те, що дана сфера діяльності є привабливою для операторів і має якнайкращі перспективи свого розвитку.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров