Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (5)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Прогноз розвитку телекомунікаційного ринку

Аналіз розвитку ринку послуг місцевого зв'язку проводився по тих напрямах, по яких була якнайповніша ретроспективна інформація. До цих напрями можна віднести:

1. Визначення основних тенденцій у сфері установки міських і сільських телефонних апаратів.

2. Визначення основних тенденцій у сфері установки і експлуатації місцевих і міжміських таксофонів.

3. Прогноз телефонної густини.

Для проведення прогностичного експерименту була використана методика, описана в розділі 2.4. Для коректування даних, отриманих при математичному моделюванні, проводився опит експертів наукової і виробничої сфери. Узагальнення їх думок дає найдостовірнішу оцінку показників подальшого розвитку ринку послуг електрозв'язку. Схема і анкета опиту експертів приведена в додатку И. Математическое прогнозування в роботі здійснювалося за допомогою програмного модуля PROGNOZ, розробленого на мові прогнозування «З ++». Загальний об'єм ретроспективної вибірки склав чотири квартали 2003 р. Тексти програм для розрахунку прогнозних показників приведені в додатку З.

Визначення основних тенденцій у сфері установки міських і сільських телефонних апаратів. Стан ринку місцевого телефонного зв'язку представлений показниками кількості встановлених телефонних апаратів діючими в цій сфері операторами. Слід помітити, що багато хто з приведених операторів з'явився на ринку Одеси в 2000-2001 г.г., що пояснює невеликий об'єм ретроспективної вибірки. Звідси витікає, що довірча вірогідність даного прогнозу не може бути достатньо великої через відсутність більш глибокої ретроспективної інформації.

Ураховуючи вищесказане, проводити прогнозування на період, перевищуючий ретроспективний, було б некоректним, тому здійснений прогноз тільки на 2004 рік. Прогнозування здійснювалося за допомогою програмного модуля, який обчислює коефіцієнти апроксимуючих функцій по заданих початкових точках ретроспективного ряду. 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров