Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Фінансовий менеджмент як система управління

Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами в процесі руху фінансових ресурсів. Відповідь на питання, як майстерно керувати цим рухом і відносинами, складає зміст фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент – це процес вироблення мети управління фінансами і здійснення дії на них за допомогою методів і важелів фінансового механізму.

Таким чином, фінансовий менеджмент включає стратегію і тактику управління. Під стратегією в даному випадку розуміють загальний напрям і спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил та обмежень для ухвалення рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, що не суперечать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрям і засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять завдання розробки нової стратегії. Тактика – це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення та найбільш прийнятних в даній господарській ситуації методів і прийомів управління.

Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми, або об'єкту управління, і керуючої підсистеми, або суб'єкта управління [4, 13]. Схематично це можна представити таким чином (рис. 1.1).

Вхід

Зовнішня інформація

Інформація про стан об'єкту

Керуюча підсистема (суб'єкт)

Грошовий потік

Керована підсистема (об'єкт)

 

Фінансовий менеджер

Фінансова дирекція і її підрозділи

Управлінська інформація

Фінансові відносини

 

Кругообіг капіталу

Фінансові ресурси і їх джерела

 

Вихід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1.1. Загальна схема фінансового менеджменту [4]

 

Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового потоку, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між господарюючими суб'єктами і їх підрозділами в господарському процесі. Суб'єкт управління – це спеціальна група людей (фінансова дирекція як апарат управління, фінансовий менеджер як керівник), яка за допомогою різних форм управлінської дії здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкту.

По-перше, будь-який об'єкт управління, будь-який процес має вигляд системи. Під системою розуміється сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення. Фінансова система входить в соціально-економічну систему. Головною властивістю соціально-економічної системи є те, що в її основі лежать інтереси людей. Сукупність суспільних, колективних і особистих інтересів впливає на стан системи і процес її розвитку. Будь-яка система складається з елементів. Під елементом системи розуміється така підсистема, яка в умовах даного дослідження (спостереження і його цілі) представляється неподільною, не підлягає подальшому розчленовуванню на складові. Отже, елемент завжди є структурною частиною будь-якої системи. Наприклад, фінансова система в цілому як елемент системи включає фінансові фонди (грошові, основні, оборотні фонди, фонди звернення, статутний капітал). Для фінансів господарюючого суб'єкта як неподільний елемент системи розглядаються фінанси структурного підрозділу цього суб'єкта. Для фінансів підрозділу господарюючого суб'єк

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров