Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»

Фінансові управлінські рішення базуються на фінансовому аналізі. Тобто для ухвалення ефективних управлінських рішень в області фінансової діяльності підприємства необхідно проводити фінансовий аналіз, на результатах якого ґрунтуватимуться дані рішення.

Фінансовий аналіз – процес накопичення, трансформації і використання фінансової інформації; це метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Існують різноманітні методики щодо проведення фінансового аналізу, які різняться складом та кількістю фінансових показників [5, 18, 19, 42].

Але, на наш погляд, доцільно використовувати методику, що базується на наступних напрямках аналізу:

1. Аналіз майнового стану підприємства, який здійснюється на основі проведення горизонтального і вертикального аналізу балансу підприємства по активу і пасиву.

2. Аналіз платоспроможності, що складається з двох етапів:

аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства – ґрунтується на визначенні наступних показників: величина і маневреність власних оборотних коштів, загальний і поточний коефіцієнти покриття, показник абсолютної платоспроможності та співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості.

аналіз фінансової стійкості підприємства – це процес оцінки фінансової незалежності підприємства на основі розрахунку: показників фінансової автономії та маневреності власного капіталу, показника співвідношення залучених і власних коштів, показників поточної заборгованості і довгострокового залучення позикових коштів, а також показника структури довгострокових вкладень.

3. Аналіз використання коштів, а саме:

аналіз оборотності коштів підприємства – базується на визначенні показників ділової активності підприємства, а саме: фондовіддачі, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості і запасів, а також періодів за які вони обертаються, крім того, оборотності активів і власного капіталу та, наприкінці аналізу, розраховується тривалість операційного і фінансового циклів.

аналіз рентабельності – полягає у визначенні рентабельності різних видів коштів підприємства, а саме: всього капіталу в цілому, продажів, активів і власного капіталу.

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу фінансової діяльності підприємства необхідно дати характеристику підприємства. Це допоможе більш детально змалювати ситуацію, яка складалась на підприємстві впродовж 3 років не лише на основі розрахунків показників фінансової діяльності.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров