Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (9)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (9)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»

Фінансові управлінські рішення базуються на фінансовому аналізі. Тобто для ухвалення ефективних управлінських рішень в області фінансової діяльності підприємства необхідно проводити фінансовий аналіз, на результатах якого ґрунтуватимуться дані рішення.

Фінансовий аналіз – процес накопичення, трансформації і використання фінансової інформації; це метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Існують різноманітні методики щодо проведення фінансового аналізу, які різняться складом та кількістю фінансових показників [5, 18, 19, 42].

Але, на наш погляд, доцільно використовувати методику, що базується на наступних напрямках аналізу:

1. Аналіз майнового стану підприємства, який здійснюється на основі проведення горизонтального і вертикального аналізу балансу підприємства по активу і пасиву.

2. Аналіз платоспроможності, що складається з двох етапів:

аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства – ґрунтується на визначенні наступних показників: величина і маневреність власних оборотних коштів, загальний і поточний коефіцієнти покриття, показник абсолютної платоспроможності та співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості.

аналіз фінансової стійкості підприємства – це процес оцінки фінансової незалежності підприємства на основі розрахунку: показників фінансової автономії та маневреності власного капіталу, показника співвідношення залучених і власних коштів, показників поточної заборгованості і довгострокового залучення позикових коштів, а також показника структури довгострокових вкладень.

3. Аналіз використання коштів, а саме:

аналіз оборотності коштів підприємства – базується на визначенні показників ділової активності підприємства, а саме: фондовіддачі, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості і запасів, а також періодів за які вони обертаються, крім того, оборотності активів і власного капіталу та, наприкінці аналізу, розраховується тривалість операційного і фінансового циклів.

аналіз рентабельності – полягає у визначенні рентабельності різних видів коштів підприємства, а саме: всього капіталу в цілому, продажів, активів і власного капіталу.

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу фінансової діяльності підприємства необхідно дати характеристику підприємства. Це допоможе більш детально змалювати ситуацію, яка складалась на підприємстві впродовж 3 років не лише на основі розрахунків показників фінансової діяльності.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров