Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»

Фінансові управлінські рішення базуються на фінансовому аналізі. Тобто для ухвалення ефективних управлінських рішень в області фінансової діяльності підприємства необхідно проводити фінансовий аналіз, на результатах якого ґрунтуватимуться дані рішення.

Фінансовий аналіз – процес накопичення, трансформації і використання фінансової інформації; це метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Існують різноманітні методики щодо проведення фінансового аналізу, які різняться складом та кількістю фінансових показників [5, 18, 19, 42].

Але, на наш погляд, доцільно використовувати методику, що базується на наступних напрямках аналізу:

1. Аналіз майнового стану підприємства, який здійснюється на основі проведення горизонтального і вертикального аналізу балансу підприємства по активу і пасиву.

2. Аналіз платоспроможності, що складається з двох етапів:

аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства – ґрунтується на визначенні наступних показників: величина і маневреність власних оборотних коштів, загальний і поточний коефіцієнти покриття, показник абсолютної платоспроможності та співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості.

аналіз фінансової стійкості підприємства – це процес оцінки фінансової незалежності підприємства на основі розрахунку: показників фінансової автономії та маневреності власного капіталу, показника співвідношення залучених і власних коштів, показників поточної заборгованості і довгострокового залучення позикових коштів, а також показника структури довгострокових вкладень.

3. Аналіз використання коштів, а саме:

аналіз оборотності коштів підприємства – базується на визначенні показників ділової активності підприємства, а саме: фондовіддачі, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості і запасів, а також періодів за які вони обертаються, крім того, оборотності активів і власного капіталу та, наприкінці аналізу, розраховується тривалість операційного і фінансового циклів.

аналіз рентабельності – полягає у визначенні рентабельності різних видів коштів підприємства, а саме: всього капіталу в цілому, продажів, активів і власного капіталу.

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу фінансової діяльності підприємства необхідно дати характеристику підприємства. Це допоможе більш детально змалювати ситуацію, яка складалась на підприємстві впродовж 3 років не лише на основі розрахунків показників фінансової діяльності.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров