Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (8)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Вдосконалення фінансової діяльності ВАТ «ХДЗТО» на основі використання фінансового менеджменту

Аналіз, проведений у розділі 2 «Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного оснащення» дозволив виявити наступні проблеми у фінансовій діяльності підприємства, що пов’язані з низькими розмірами чистого прибутку, маленькими розмірами грошових коштів та великими об’ємами запасів. Дані проблеми позначаються у:

1. Низькій рентабельності усіх показників (капіталу, продажів, активів, власного капіталу). Це обумовлене дуже низькими розмірами чистого прибутку.

2. Низькій абсолютній та поточній платоспроможності, що знаходиться нижче за нормативне значення. Це пов’язано з низькими об’ємами грошових коштів та дебіторської заборгованості. Але, беручи до уваги той факт, що значення загального коефіцієнту покриття є вищим за нормативне значення, можна припустити, що низька величина цих показників фінансового стану підприємства пов’язана також із великими об’ємами запасів. А, отже, це позначається у довгому періоді оборотності запасів, що є третьою проблемою.

3. Довгому періоді оборотності запасів, що в значній мірі перевищує строки, прийняті в загальногосподарській практиці. Це призводить до збільшення тривалості операційного та фінансового циклу.

З метою вирішення даних проблем необхідно використати наступні напрямки фінансового менеджменту:

1. Управління прибутком;

2. Управління грошовими коштами;

3. Управління запасами.

Отже, з метою підвищення низьких значень рентабельності показників ВАТ «ХДЗТО» можна порекомендувати провести ефективну політику управління прибутком. Це дозволить в кінцевій меті підвищити чистий прибуток, а, відповідно, й рентабельність. Висока роль прибутку у розвитку підприємства і забезпечення інтересів його власників та персоналу визначають необхідність розробки ефективної політики управління прибутком, аналізу та виявлення шляхів його максимізації. Політика управління прибутком – це процес розробки та прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу та використання на підприємстві.

Загальний механізм цієї політики наведений на рис. 3.1.

Система об’єктів управління прибутку на підприємстві

Управління формуванням прибутку

 

Управління формуванням прибутку в процесі операційної діяльності

 

Управління формуванням прибутку в процесі інвестиційної діяльності

Управління формуванням прибутку в процесі фінансової діяльності

 

Управління доходами

Управління витратами

Управління податковими платежами

Управління ризиками

Управління розподілом і використанням прибутку

Управління своєчасною сплатою податків й інших обов’язкових платежів

Оптимізація пропорцій розподілу прибутку на частини, що капіталізуються й що споживаються

Управління використанням частини прибутку, що капіталізується

 

Управління використанням прибутку, спрямованого на споживання

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров