Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Використання сучасних інформаційних засобів у діяльності ВАТ «ХДЗТО»

На сьогоднішній день необхідність використання сучасних інформаційних технологій у роботі підприємств стає все більш важливою, бо в умовах ринкових відносин оперативність та точність подання і обробки масивів інформації є невід’ємною складовою для досягнення високих результатів діяльності та стійкої конкурентної позиції. Це зумовлено насамперед тим, що науково-технологічний прогрес не стоїть на місці. Так, протягом останнього десятиріччя в світі йде формування інформаційного суспільства, а тому все більше розвиваються обчислювальні системи, що використовуються у роботі підприємств.

Працівники, що у своїй діяльності постійно зіштовхуються з необхідністю обробки та аналізу великих масивів даних, мають змогу значно пришвидшити та поліпшити точність своєї праці за допомогою використання редакторів електронних таблиць. Не є винятком і планово-економічний відділ ВАТ «ХДЗТО». Його діяльність побудована на обробці даних, що надходять з різноманітних джерел, їх аналізу у всіх можливих розрізах та групуванні отриманих даних. Для цього напрямку роботи необхідне використання комп’ютерних технологій, а саме табличних редакторів. Найбільш відомим та потужним табличним редактором є Excel, що розробляється компанією Microsoft та входить до інтегрованого пакету програм Microsoft Office. У січні 2007 року ця компанія випустила у продаж нову версію даного пакету програм – він носить назву Microsoft Office 2007. У планово-економічному відділі ВАТ «ХДЗТО» встановлений продукт Office Enterprise 2007 – це набір універсальних засобів, які допомагають організації збирати та впорядковувати інформацію, швидко відшукувати потрібні відомості та розповсюджувати важливі дані, як у мережі, так і в автономному режимі. До його складу входить програма Microsoft Office Excel 2007, що є потужним засобом, за допомогою якого можна створювати й форматувати електронні таблиці, аналізувати й поширювати інформацію, що допомагає приймати більш зважені рішення.

Excel надає широкий набір програмних засобів, а саме:

засоби введення та редагування даних, включаючи засоби автоматизації введення (автозаповнення, автозаміна та ін.);

обчислювальні засоби (формули, широкий набір вбудованих функцій);

засоби аналізу табличних даних та оформлення електронних таблиць;

засоби ведення баз даних (сортування, фільтрація, створення запитів);

графічні засоби представлення даних (графіки, діаграми, карти);

засоби для колективної роботи з таблицями (обмін файлами);

засоби розробки програмних додатків, які засновані на вбудованій мові програмування Visual Basic for Application.

Відмінностями нового Office Excel 2007 від свої попередників є:

абсолютно інакший інтерфейс користувача, що обумовлює зручніший доступ до потрібних інструментів; збільшена кількість рядків і стовпців електронної таблиці – один мільйон рядків на 16 000 стовпців;

швидке форматування клітинок і таблиць за допомогою галерей стилів клітинок і стилів таблиць; засоби роботи над формулами містять рядок формул змінного розміру та контекстну функцію автозавершення формул;

створення діаграм професійного вигляду з вражаючими візуальними ефектами виконується лише кількома клацаннями миші;

режим макета сторінки допомагає побачити, як саме виглядатиме електронна таблиця, надрукована на папері, і додавати або редагувати колонтитули.

Робота додатку Excel перш за все базується на оперуванні з табличними даними. Електронна таблиця – це матриця із рядків та стовпців, що утворюють окремі комірки. В ці комірки можуть записуватися дані (числа, текст, інше), а також формули, за якими відбуваються різноманітні обрахунки.

Вікно Microsoft Office Excel 2007 у новій версії програми має інший вигляд. Старий дизайн меню та кнопок Excel замінено на стрічку із вкладками. В нього зникло меню «Файл» – воно замінено кнопкою Microsoft Office, що розташована у верхньому лівому куті програм Office. По натисканню цієї кнопки відображаються основні команди, доступні в попередніх версіях Microsoft Office, для відкриття, збереження та друкування файлу.

Крім того біля даної кнопки розташована панель швидкого доступу – це настроювана панель інструментів, яка містить набір команд, які не залежать від відображуваної вкладки. До панелі швидкого доступу можна додавати кнопки, що представляють команди, а також можна переміщувати панель швидкого доступу до одного з двох можливих розташувань.

У верхній частині вікна замість звичного меню 7 стрічок: «Главная», «Вставка», «Разметка страницы», «Формулы», «Данные», «Рецензированние», «Вид». Переходячи з однієї до іншої, можна знайти усі функції, що передбачає Excel, при цьому доступ до них є безпосереднім, у минулому лишається пошук необхідної функції по різноманітним пунктам меню. У разі роботи з діаграмою при її виділенні виникає додаткова група стрічок «Робота с диаграммами»: «Конструктор», «Макет», «Формат».

Під стрічками розташований рядок формул – це панель, яка використовується для надання вмісту коміркам. Вмістом комірки може бути як яке-небудь постійне значення (наприклад, число або текст), так і формула. З допомогою рядка формул відбувається введення та редагування вмісту комірки.

Ліворуч від рядка формул знаходиться поле імені – це текстове поле, в якому відображається ім’я виділеної комірки, елемент діаграми або об’єкт. Найбільшою областю вікна Excel є робоча область аркуша – графічне представлення електронних таблиць, що служить для наочної організації та зручного аналізу даних. Робоча область складається із комірок та заголовків рядків та стовпців. У нижній частині вікна знаходяться вкладки аркушів – елементи робочої, що нагадують вкладки в ящику-каталозі. Клацання мишею по якій-небудь із вкладок відкриває відповідний аркуш робочої книги. У правому нижньому куті вікна у останній версії Microsoft Office з’явився новий елемент – оперативне змінення масштабу.

Аркуш – це основний документ, який використовується в Microsoft Excel для зберігання даних і роботи з ними і зветься електронною таблицею. Аркуш складається із клітинок, упорядкованих у рядки та стовпці. Аркуші завжди зберігаються у книзі.

Книга Microsoft Office Excel – це файл, що містить один або кілька аркушів, які можна використовувати для організації різноманітної пов'язаної інформації. Для створення нової книги можна відкрити пусту книгу. Можна також створити нову книгу на основі вже наявної книги, шаблону книги за замовчанням або будь-якого іншого шаблону.

Створюючи таблицю в Microsoft Office Excel, можна керувати й аналізувати дані в таблиці незалежно від даних, розміщених поза її межами. Наприклад, можна фільтрувати стовпці таблиці, додати рядок підсумків, застосувати форматування таблиці. Якщо таблиця більше не потрібна, її можна видалити, перетворивши на діапазон або безпосередньо видаливши.

Необхідно за допомогою Excel провести аналіз платоспроможності та ліквідності ВАТ «ХДЗТО» з 2004 по 2006 роки. Даний аналіз базується на розрахунку показників, що характеризують платоспроможність та ліквідність підприємства. Вони розраховуються на основі даних з балансу підприємства. Отже, першим (підготовчим) етапом аналізу є формування зведеного балансу ВАТ «ХДЗТО» за період 2005-2006 рр. з поквартальним розбиттям. Це здійснюється шляхом безпосереднього внесення даних із паперових носіїв інформації, а саме з фінансової звітності ВАТ «ХДЗТО» - баланс, форма №1.

Зведений баланс, як джерело даних для наступних розрахунків розташован на Аркуші 1. Натискаємо правою кнопкою миші на ярлику Аркушу 1 та у контекстному меню вибираємо команду <Переименовать>. Вводимо назву ярлика – «Фінансовий аналіз». Після цього переходимо до формування «шапки» таблиці. В даному випадку «шапка» таблиці складається з трьох строк, перша клітинка є результатом об’єднання комірок А1, А2 та А3, що виконується шляхом виділення цих комірок та натисканням кнопки <Объединить и пометить в центре> на стрічці <Главная>. У даній комірці вводимо «Актив». Надалі «шапка» таблиці має наступний вигляд: у клітках B3, С3, D3, E3 послідовно вводяться дати закінчення кварталів – 31.03, 31.06, 30.09, 31.12. Діапазон комірок, що розташовані над ними (В2:Е2) об’єднуємо в одну. Вводимо в отриману комірку В1 «2005 р.». Виділяємо діапазон комірок, що містить дати (В3:Е3), та натискаємо кнопку <Копировать>  на стрічці <Главная>. Виділяємо курсором миші комірку F3 та вибираємо команду <Вставить> на тій же стрічці. У результаті даних маніпуляцій у діапазон комірок F3:І3 було скопійовано перелік дат закінчення кварталів. Після цього необхідно об’єднати діапазони F2:І2 у комірку F2 і ввести в неї «2006 р.».

Для завершення роботи з «шапкою» таблиці об’єднаємо комірки, що розташовані у діапазоні В1:І1 і внесемо туди назву – «Значення по рокам з поквартальним розбиттям, тис.грн». Діапазон А4:А22 містить назви статей балансу, які вносяться шляхом безпосереднього набору з балансу підприємства. Необхідно зазначити, що у зведений баланс не вносяться статті, що не будуть використані для аналізу, а саме статті, значення яких за весь досліджуваний період є нульовим, а також деякі статті групуються у одну. Після цього у діапазон даних В4:І23 вводимо значення цих статей по періодах, використовуючи баланси ВАТ «ХДЗТО» за період 2005-2006 рр. з поквартальним розбиттям і проводячи їх зіставлення.

Аналогічним образом вносимо показники пасиву балансу підприємства. Отриманий документ наведено у таблиці 3.2.

Другим етапом проведення аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства є розрахунок показників.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров