Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методологія діагностики системи продажів і маркетингу

Ціль проведення діагностики - сформувати об'єктивну оцінку стану підприємства в області організації та управління відділом маркетингу [44, c.102-120].

Завдання, розв'язувані в ході проведення діагностики:

1.       обстеження існуючої бізнес-архітектури фірми, бізнес-процесів, функцій, бізнес-правил, інформаційних потоків;

2.       ідентифікація проблем, що негативно впливають на ефективність маркетингової й збутової діяльності підприємства [2, 46].

Методи збору первинної інформації: опитування, інтерв'ю, анкетування.

Методи збору вторинної інформації:

1. Вивчення документації й звітності підприємства за 2008 рік.

2. Для одержання даних про ринок вендінгової техніки і його тенденцій були проаналізовані періодичні технічні видання як у мережі Інтернет, так і на паперових носіях.

3. Робота з базами даних фірми.

Методи аналізу інформації

Другим етапом дослідження був аналіз отриманої маркетингової інформації. Цей етап ішов частково паралельно зі збором інформації. При аналізі інформації використалися наступні методи аналізу: декомпозиція; експертні оцінки; метод мозкового штурму [5, 30].

Методологія побудови моделей

Для формалізації знань про бізнес-процеси в відділі маркетингу фірми, аналізу поточної діяльності і проектування бажаної функціональної структури у даній роботі використовувалась побудова моделей за методикою ІDEF0 [73]. Моделі, одержувані на основі методології ІDEF0, дозволяють:

1.       установити й ієрархічно вибудувати процеси, які безпосередньо визначають якість кінцевої продукції;

2.       визначити "входи" і "виходи" цих процесів, їхній взаємозв'язок;

3.       ідентифікувати кожний процес по таких аспектах, як:

- відповідальність;

- ресурси;

- документація (організаційно-розпорядницькі документи, регламенти, нормативи, методики, і т.п.);

- комплекс показників якості процесу (що контролюється, як, як часто, де реєструється);

- місце процесу в мережі процесів (що подається на вхід, звідки, що на виході, куди йде й т.д.)

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров