Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла ИЗУЧЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСГО МЕТОДА ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММ В ПУЧКАХ С ПЛОСКИМ ФРОНТОМ (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО ДЕКРЕМЕНТА ЗАТУХАНИЯ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА И СНЯТИЕ ЕГО РЕЗОНАНСНОЙ КРИВОЙ (2)
(Методические материалы)

Значок файла ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ВНЕШНЕГО ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТО-ЯННОЙ ПЛАНКА (2)
(Методические материалы)

Значок файла ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОПЕРЕЧНОЙ ВОЛНЫ ТЕОРИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ В ЗАКОНЕ СТЕФАНА - БОЛЬЦМАНА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПИРО-МЕТРА Руководство к лабораторной работе № 10о (Оптика (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ И СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МАЯТНИКЕ ОБЕРБЕКА. (Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Общая физика") (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методологія діагностики системи продажів і маркетингу

Ціль проведення діагностики - сформувати об'єктивну оцінку стану підприємства в області організації та управління відділом маркетингу [44, c.102-120].

Завдання, розв'язувані в ході проведення діагностики:

1.       обстеження існуючої бізнес-архітектури фірми, бізнес-процесів, функцій, бізнес-правил, інформаційних потоків;

2.       ідентифікація проблем, що негативно впливають на ефективність маркетингової й збутової діяльності підприємства [2, 46].

Методи збору первинної інформації: опитування, інтерв'ю, анкетування.

Методи збору вторинної інформації:

1. Вивчення документації й звітності підприємства за 2008 рік.

2. Для одержання даних про ринок вендінгової техніки і його тенденцій були проаналізовані періодичні технічні видання як у мережі Інтернет, так і на паперових носіях.

3. Робота з базами даних фірми.

Методи аналізу інформації

Другим етапом дослідження був аналіз отриманої маркетингової інформації. Цей етап ішов частково паралельно зі збором інформації. При аналізі інформації використалися наступні методи аналізу: декомпозиція; експертні оцінки; метод мозкового штурму [5, 30].

Методологія побудови моделей

Для формалізації знань про бізнес-процеси в відділі маркетингу фірми, аналізу поточної діяльності і проектування бажаної функціональної структури у даній роботі використовувалась побудова моделей за методикою ІDEF0 [73]. Моделі, одержувані на основі методології ІDEF0, дозволяють:

1.       установити й ієрархічно вибудувати процеси, які безпосередньо визначають якість кінцевої продукції;

2.       визначити "входи" і "виходи" цих процесів, їхній взаємозв'язок;

3.       ідентифікувати кожний процес по таких аспектах, як:

- відповідальність;

- ресурси;

- документація (організаційно-розпорядницькі документи, регламенти, нормативи, методики, і т.п.);

- комплекс показників якості процесу (що контролюється, як, як часто, де реєструється);

- місце процесу в мережі процесів (що подається на вхід, звідки, що на виході, куди йде й т.д.)

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров