Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Характеристика статуту проекту

Місія проекту (головна мета проекту) – організація відділу маркетингу підприємства на концептуальній основі проектного управління і менеджменту якості для підвищення задоволеності внутрішніх і зовнішніх споживачів [1].

Стратегія проекту - опис результатів і процесів, які повинні бути виконані для досягнення всієї сукупності цілей, що стоять перед проектом, - полягає в досягненні наступних результатів:

- опис (моделювання) існуючої функціональної структури системи маркетингу на підприємстві;

- опис організаційно-управлінської структури служби маркетингу;

- опис і аналіз проблем, що стримують розвиток системи маркетингу;

- опис (моделювання) бажаної функціональної структури;

- розробка стратегії й програми розвитку відділу маркетингу фірми;

- розробка бюджету проекту;

- створення команди проекту для проведення підготовки проекту розвитку відділу маркетингу і його здійснення;

- здійснення проекту розвитку відділу маркетингу;

- аналіз здійсненого проекту розвитку відділу маркетингу [49, 65].

Реалізація стратегії буде мати чотири етапи:

1.Підготовчий етап.

2.Етап планування.

3.Етап реалізації

4.Етап завершення проекту

Управління і контроль за реалізацією стратегії проекту буде здійснюватися за такими параметрами та характеристиками проекту, як:

- обсяги й види робіт проекту;

- вартість, витрати по проекту;

- часові параметри, що включають строки, тривалості й резерви виконання робіт, етапів, фаз проекту; а також взаємозв'язок робіт;

- ресурси, необхідні для здійснення проекту, у тому числі людські, а також обмеження по ресурсах;

- якість проектних рішень [29].

Реалізація стратегії припускає здійснення певних змін в організаційній структурі та організаційній культурі підприємства. Насамперед буде потрібно створення спеціального координаційного механізму на додаток до діючої організаційної структури управління - проектну групу, а також розробка програми організаційних змін, спрямованої на подолання опору організаційним змінам і підтримку, що забезпечує проекту розвитку відділу маркетингу, з боку персоналу підприємства.

Метою даного документа є визначення порядку й правил управління проектом розвитку відділу маркетингу підприємства.

Устав містить загальний опис робіт і забезпечує основу для загального розуміння проекту, включаючи визначення того, що входить у рамки проекту, а що залишено за його рамками. Документ описує основні особливості організації проекту, порядок взаємодії сторін у ході виконання проекту, порядок рішення проблем і внесення змін у проект [45].

Ключовими завданнями уставу проекту є:

- визначення цілей і завдань проекту;

- регламентація процесу управління проектом і взаємодії співробітників у ході виконання проекту;

- надання допомоги керівництву проекту в управлінні проектом;

- забезпечення необхідного рівня якості, відповідно до  якого повинен виконуватися проект.

Застосовуваний підхід розроблений відповідно до  методології "убудованого в процес" управління якістю робіт проекту на противагу концепції "інспекції після" події, що трапилась.

Ціль проекту вважається досягнутою, коли всі завдання виконані.

Завдання проекту - формулювання проміжних результатів проекту, які можна виміряти і які впливають на хід виконання проекту.

Необхідні умови ведення проекту

Розробка даного документа велася, виходячи із припущення, що зазначені нижче умови будуть виконані. У випадку, якщо та або інша вихідна умова виявиться невірною, можливо, буде потрібно переглянути бюджет, строки або обсяг проекту.

Передбачувані умови для ведення проекту полягають у наступному:

- активна підтримка проекту з боку керівництва;

- створення адекватних робочих умов для членів команди проекту: виділене приміщення для роботи команди проекту, з обладнаними робочими місцями й необхідними засобами зв'язку;

- своєчасне надходження необхідної для реалізації проекту інформації від відповідних посадових осіб, інформація повинна бути максимально повною, достовірною й адекватною запитам;

- своєчасна організація зустрічей з фахівцями, що добре розбираються в предметі, включеними до складу команди проекту; дані фахівці повинні мати можливість приділяти достатній час для роботи із команди проекту за графіком;

- співробітники, виділені в проектну групу, будуть працювати на проекті достатню частину свого робочого часу із пріоритетом №1 перед іншими роботами для своєчасного і якісного виконання своїх завдань і надання необхідних матеріалів;

- своєчасне фінансування робіт.

Структура команди проекту

Роботи по проекту будуть виконуватися командою проекту, до складу якої входять співробітники підприємства. До складу команди проекту можуть бути запрошені зовнішні фахівці (консультанти).

Склад команди проекту:

1.    Директор підприємства

2.    Менеджер проекту

3.    Маркетолог по дослідженню ринку

4.    Маркетолог по комунікаціям

5.    Менеджер по логістиці

6.    Економіст

7.     Головний бухгалтер

8.     Юрист     

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров