Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Планування проекту розвитку відділу маркетингу

Планування має велике значення для проекту, оскільки проект містить те, що раніше не виконувалося. У роботі використовувалась наступна система планів.

На етапі обґрунтування розроблявся  укрупнений  попередній план проекту.

На  етапі проектування розроблялися:

- планування цілей - постановка завдання;

- декомпозиція цілей - декомпозиція етапів проекту на більше дрібні й більше керовані компоненти;

- визначення складу робіт проекту - складання переліку операцій, з яких складається виконання різних етапів проекту;

-визначення взаємозв'язків операцій - складання й документування взаємозв'язків між операціями;

- оцінка тривалостей або обсягів робіт - оцінка кількості робочих часових інтервалів, або обсягів робіт, необхідних для завершення окремих операцій;

- визначення ресурсів  проекту;

- призначення ресурсів - визначення ресурсів, необхідних для виконання окремих операцій проекту.

- оцінка вартості - визначення складових вартості операцій проекту й оцінка цих складових для кожної операції, ресурсу й призначення;

- складання розкладу виконання робіт - визначення послідовності виконання робіт проекту, тривалостей операцій і розподілу в часі потреб у ресурсах і витрат, виходячи й з урахуванням накладених обмежень і взаємозв'язків;

- оцінка бюджету - оцінка вартості окремих компонентів проекту (етапам, фазам, строкам);

- розробка плану виконання проекту - інтеграція результатів інших підпроцесів для складання повного документа;

- визначення критеріїв успіху - розробка критеріїв оцінки виконання проекту.

Крім перерахованих основних процесів планування в роботі використався  ряд допоміжних процесів, які містили в собі:

- планування якості;

- планування організації;

- призначення персоналу;

- планування взаємодії;

- ідентифікація ризику;

- оцінка ризику;

- розробка реагування.

На стадії реалізації проекту коректувалися й уточнювалися основні й допоміжні процеси планування, які використалися на етапі планування.

Крім того, додався ряд допоміжних процесів:

- облік виконання - підготовка й розподіл необхідної для учасників проекту інформації з необхідною періодичністю;

- підтвердження якості - регулярна оцінка виконання проекту з метою підтвердження відповідності прийнятим стандартам якості;

- розвиток команди проекту - підвищення кваліфікації учасників команди проекту.

Планування всіх необхідних робіт проекту забезпечувалося за допомогою WBS, - інструмента, що дає можливість розділити всі роботи із проекту на керовані, обумовлені пакети робіт, що дозволяють менеджеру проекту одержати чітку картину кінцевого й всіх проміжних результатів проекту.

У даній роботі план проекту розвитку відділу маркетингу будувався на базі моделі взаємодії WBS  з процесами реалізації проекту.

 

Рис. 3.1.  Взаємодія WBS з процесами реалізації проекту

 

Таким чином, WBS був основою для розробки:

- комплексного плану-графіку проекту - WBS забезпечив основу для планування обсягів робіт, вартості, строків і ризиків;

- звітності про виконання проекту - WBS забезпечив процес контролю виконання графіка, оскільки шкали оцінки пов'язані з роботами;

- контролю змін - WBS

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров