Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (6)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Планування проекту розвитку відділу маркетингу

Планування має велике значення для проекту, оскільки проект містить те, що раніше не виконувалося. У роботі використовувалась наступна система планів.

На етапі обґрунтування розроблявся  укрупнений  попередній план проекту.

На  етапі проектування розроблялися:

- планування цілей - постановка завдання;

- декомпозиція цілей - декомпозиція етапів проекту на більше дрібні й більше керовані компоненти;

- визначення складу робіт проекту - складання переліку операцій, з яких складається виконання різних етапів проекту;

-визначення взаємозв'язків операцій - складання й документування взаємозв'язків між операціями;

- оцінка тривалостей або обсягів робіт - оцінка кількості робочих часових інтервалів, або обсягів робіт, необхідних для завершення окремих операцій;

- визначення ресурсів  проекту;

- призначення ресурсів - визначення ресурсів, необхідних для виконання окремих операцій проекту.

- оцінка вартості - визначення складових вартості операцій проекту й оцінка цих складових для кожної операції, ресурсу й призначення;

- складання розкладу виконання робіт - визначення послідовності виконання робіт проекту, тривалостей операцій і розподілу в часі потреб у ресурсах і витрат, виходячи й з урахуванням накладених обмежень і взаємозв'язків;

- оцінка бюджету - оцінка вартості окремих компонентів проекту (етапам, фазам, строкам);

- розробка плану виконання проекту - інтеграція результатів інших підпроцесів для складання повного документа;

- визначення критеріїв успіху - розробка критеріїв оцінки виконання проекту.

Крім перерахованих основних процесів планування в роботі використався  ряд допоміжних процесів, які містили в собі:

- планування якості;

- планування організації;

- призначення персоналу;

- планування взаємодії;

- ідентифікація ризику;

- оцінка ризику;

- розробка реагування.

На стадії реалізації проекту коректувалися й уточнювалися основні й допоміжні процеси планування, які використалися на етапі планування.

Крім того, додався ряд допоміжних процесів:

- облік виконання - підготовка й розподіл необхідної для учасників проекту інформації з необхідною періодичністю;

- підтвердження якості - регулярна оцінка виконання проекту з метою підтвердження відповідності прийнятим стандартам якості;

- розвиток команди проекту - підвищення кваліфікації учасників команди проекту.

Планування всіх необхідних робіт проекту забезпечувалося за допомогою WBS, - інструмента, що дає можливість розділити всі роботи із проекту на керовані, обумовлені пакети робіт, що дозволяють менеджеру проекту одержати чітку картину кінцевого й всіх проміжних результатів проекту.

У даній роботі план проекту розвитку відділу маркетингу будувався на базі моделі взаємодії WBS  з процесами реалізації проекту.

 

Рис. 3.1.  Взаємодія WBS з процесами реалізації проекту

 

Таким чином, WBS був основою для розробки:

- комплексного плану-графіку проекту - WBS забезпечив основу для планування обсягів робіт, вартості, строків і ризиків;

- звітності про виконання проекту - WBS забезпечив процес контролю виконання графіка, оскільки шкали оцінки пов'язані з роботами;

- контролю змін - WBS

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров