Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Планування проекту розвитку відділу маркетингу

Планування має велике значення для проекту, оскільки проект містить те, що раніше не виконувалося. У роботі використовувалась наступна система планів.

На етапі обґрунтування розроблявся  укрупнений  попередній план проекту.

На  етапі проектування розроблялися:

- планування цілей - постановка завдання;

- декомпозиція цілей - декомпозиція етапів проекту на більше дрібні й більше керовані компоненти;

- визначення складу робіт проекту - складання переліку операцій, з яких складається виконання різних етапів проекту;

-визначення взаємозв'язків операцій - складання й документування взаємозв'язків між операціями;

- оцінка тривалостей або обсягів робіт - оцінка кількості робочих часових інтервалів, або обсягів робіт, необхідних для завершення окремих операцій;

- визначення ресурсів  проекту;

- призначення ресурсів - визначення ресурсів, необхідних для виконання окремих операцій проекту.

- оцінка вартості - визначення складових вартості операцій проекту й оцінка цих складових для кожної операції, ресурсу й призначення;

- складання розкладу виконання робіт - визначення послідовності виконання робіт проекту, тривалостей операцій і розподілу в часі потреб у ресурсах і витрат, виходячи й з урахуванням накладених обмежень і взаємозв'язків;

- оцінка бюджету - оцінка вартості окремих компонентів проекту (етапам, фазам, строкам);

- розробка плану виконання проекту - інтеграція результатів інших підпроцесів для складання повного документа;

- визначення критеріїв успіху - розробка критеріїв оцінки виконання проекту.

Крім перерахованих основних процесів планування в роботі використався  ряд допоміжних процесів, які містили в собі:

- планування якості;

- планування організації;

- призначення персоналу;

- планування взаємодії;

- ідентифікація ризику;

- оцінка ризику;

- розробка реагування.

На стадії реалізації проекту коректувалися й уточнювалися основні й допоміжні процеси планування, які використалися на етапі планування.

Крім того, додався ряд допоміжних процесів:

- облік виконання - підготовка й розподіл необхідної для учасників проекту інформації з необхідною періодичністю;

- підтвердження якості - регулярна оцінка виконання проекту з метою підтвердження відповідності прийнятим стандартам якості;

- розвиток команди проекту - підвищення кваліфікації учасників команди проекту.

Планування всіх необхідних робіт проекту забезпечувалося за допомогою WBS, - інструмента, що дає можливість розділити всі роботи із проекту на керовані, обумовлені пакети робіт, що дозволяють менеджеру проекту одержати чітку картину кінцевого й всіх проміжних результатів проекту.

У даній роботі план проекту розвитку відділу маркетингу будувався на базі моделі взаємодії WBS  з процесами реалізації проекту.

 

Рис. 3.1.  Взаємодія WBS з процесами реалізації проекту

 

Таким чином, WBS був основою для розробки:

- комплексного плану-графіку проекту - WBS забезпечив основу для планування обсягів робіт, вартості, строків і ризиків;

- звітності про виконання проекту - WBS забезпечив процес контролю виконання графіка, оскільки шкали оцінки пов'язані з роботами;

- контролю змін - WBS

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров