Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (15)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (13)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (11)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (14)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (22)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (18)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Управління вартістю проекту

Управління вартістю проекту велося на підставі затвердженого базового плану проекту за допомогою MS Project. Зроблений на підставі декомпозиції розподіл ресурсів проекту дозволяє розрахувати базову вартість реалізації проекту, що включає в себе тільки прямі витрати на реалізацію робіт, що становлять вартість людської праці.

Розрахункова базова вартість проекту склала 11241 грн.:

1. Вартість підготовчого етапу - 704 грн.

2. Вартість етапу планування - 7561 грн.

3. Вартість етапу реалізації - 2656 грн.

4. Вартість етапу завершення - 320 грн.

Розрахунковий бюджет проекту представлений на рисунку 3.2.

 

Рис.3.2. Бюджет проекту розвитку відділу маркетингу

 На рис. 3.3 представлене графічне відображення розподілу базових прямих витрат проекту відповідно до  календарного графіка проекту.

 

Рис. 3.3. Бюджет проекту

 

Крім прямих витрат, бюджет реалізації проекту включає також накладні витрати, що розподіляють рівномірно на весь проект. Список накладних витрат представлений у таблиці.

Таблиця 3.1

Статті витрат

Стаття витрат

Сума за місяць, грн.

Оренда приміщень

300

Електроенергія

50

Телефон

2000

Інтернет

500

Канцелярія, видаткові матеріали

100

Зарплата технічного персоналу

200

Загальногосподарські витрати

100

Амортизація устаткування

50

Інші непрямі витрати

100

Разом

3400

Крім зазначених щомісячних накладних витрат також передбачалася одноразова покупка літератури й іншої інформації для комерційного використання на суму 500 грн.

Загальна тривалість проекту склала 52 дні - 2 місяці. Таким чином, загальний бюджет проекту за весь період склав:

 

Бюджет проекту = Прямі витрати + Накладні витрати

 

Бюджет проекту =11241 + 2*3400 + 500 = 18541 грн.

 

У процесі реалізації проекту на зміну його базової (запланованої) вартості можуть впливати  різні фактори, такі як:

- зміна тривалості робіт;

- зміна трудозатрат на виконання робіт;

- людський фактор (тимчасова відсутність одного з учасників через  хворобу);

- підвищення вартості праці.

Mіcrosoft Project має розвинені засоби для виявлення відхилень поточного стану вартості проекту від базового плану. Одними з таких засобів є діаграми витрат об'єкта й діаграми освоєного обсягу, які дозволяли графічними засобами відслідковувати поточний стан витрат по проекті, а також освоєний обсяг проекту,  виявляти відхилення й оперативно робити відповідні коригувальні дії по ліквідації відхилень від базового плану. Метод освоєного обсягу був одним з методів, що застосовувалися для управління вартістю проекту. Застосування Mіcrosoft Project дає можливість здійснювати постійний моніторинг вартості проекту.

На рис. 3.4 показана стандартна форма звіту про стан справ по проекті, що дозволяє оцінити розбіжності між плановими й фактичними витратами та прийняти відповідні коригувальні дії, наприклад, скорочення робочого часу приваблюваних фахівців за рахунок усунення дублювання ряду робіт.

Рис. 3.4. Освоєний обсяг проекту

 

Метод освоєного обсягу дозволяв менеджеру проекту вчасно вживати заходів по поверненню проекту в рамки запланованого бюджету.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров