Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (17)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Податок на прибуток підприємств

Порядок нарахування, сплати та внесення податку до бюджету регулюється Законом України від 22.05.97 року № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» .

 Платниками податку є: суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи, організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, а також філії відділення і інші відокремлені підрозділи які не мають статусу юридичної особи. Платниками податку є постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні.

 Об'єктом оподаткування є: прибуток, що визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань.

Оодо) = СВД – СВВ – А

де, Оодо) – об’єкт оподаткування  (прибуток до оподаткування).

      СВД – скориговані валові доходи;

      СВВ – скориговані валові витрати.

      А – амортизаційні відрахування.

Валовий дохід включає загальну суму доходів від продажу товарів, послуг, у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, отриманих (нарахованих) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

До валових доходів включаються суми безповоротної фінансової допомоги, а також безоплатно одержаних товарів, робіт чи послуг.

Датою визначення валового доходу підприємства вважається подія, що сталася раніше:

·         або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок про­давця в оплату товарів (робіт, послуг);

·         або дата відвантаження товарів, чи надання послуг платником податку.

Валові витрати включають суму будь-яких витрат платника податку, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з організацією і веденням господарської діяльності. До складу валових витрат відносять витрати на придбання матеріалів, комплектуючих, оплату праці нарахувань у фонди, комунальні послуги тощо.

Датою визначення валових витрат підприємства вважається подія, що сталася раніше:

·         або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів, послуг;

·          або дата отримання товарів, послуг.

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування (крім доходів від страхової діяльності та доходів нерезидентів).

Доходи від страхової діяльності (крім страхування ризиків життя) страховиків-резидентів оподатковуються за ставкою 3 відсотки від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності. У разі дострокового розірвання договору зі страхування життя, непов'язаного зі смертю застрахованої особи, доходи, отримані страховиком, підлягають оподаткуванню за наслідками податкового періоду, протягом якого відбулося таке розірвання з використанням ставки податку в 6 відсотків.

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), зобов'язаний утримувати під час виплати такого доходу та додатково сплачувати податок на репатріацію доходів у розмірі 15 відсотків (30 відсотків – при виплаті доходу нерезидентам від здійснення портфельних інвестицій у процентні облігації чи процентні казначейські зобов'язання) від суми такого доходу за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Платники самостійно визначають суму податку до сплати в бюджет. Податок до сплати зменшується: на вартість торгових патентів, придбаних платником податків; на суму податку на дивіденди, котрий утримується при виплаті дивідендів.

Щомісячно до 20 числа другого і третього місяця кварталу сплачуються авансові внески податку з прибутку, а за звітний квартал, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. сплачується податок з прибутку за весь квартал.

Платники податку протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу подають декларацію про прибуток, розраховану наростаючим підсумком з початку фінансового року.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров