Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (14)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (12)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (31)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (18)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (15)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Червоний Хрест в незалежній Україні

Товариство Червоного Хреста України, керуючись основоположними принципами Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та відповідно до Указу Президента України від 28 жовтня 1992 р., вирішує важливі гуманітарні проблеми країни, надаючи підтримку органам державної влади в цій сфері.(2)

За останні роки Товариство в суспільстві сприймається як неполітична, нейтральна організація, гуманітарний лідер серед великої кількості громадських організацій, стратегічний напрямок якого - залишатись незалежним і самостійним суб'єктом гуманітарної діяльності, бути там, де виникає потреба в неупередженому захисті постраждалих в наслідок надзвичайних ситуацій і наданні їм необхідної допомоги і підтримки.

Водночас Національне Товариство не може стояти осторонь процесів, які в кінцевому результаті впливають на розподіл реальних владних повноважень, а з ними і на ліквідацію проявів соціальної незахищеності в суспільстві.

Становлення демократії без залучення широких верств населення, у тому числі працівників і активістів Товариства Червоного Хреста України у вирішенні важливих державних завдань неможливе. Тому спільна діяльність організацій Товариства з органами місцевої влади та зацікавленими організаціями здійснюється з метою медико — соціального захисту найбільш соціальне незахищених верств населення, попередження і зниження захворюваності, формування здорового способу життя, особливо серед молоді.("Місія добра" - газета Київського ОКТЧХ, №3 від 3 грудня 1992 р.).

Підтвердженням існуючих тісних контактів з владними структурами стала активна участь різного рівня представників обласних, міських, районних та селищних рад, державних адміністрацій та їх управлінь у проведенні звітно -виробної кампанії, що відбулась в організаціях Товариства та обрання третини заступників голів обласних адміністрацій делегатами XVIII з'їзду Товариства Червоного Хреста України.

Прикладом плідної співпраці з місцевими органами влади за підтримки обласної державної адміністрації у проведенні благодійних заходів по збору коштів, продуктів харчування, одягу, взуття, речей першої необхідності для найбільш потребуючих слід назвати Черкаську обласну організацію Товариства, голова якої Гретченко 1.1. був обраний депутатом обласної ради.(Розповіді про Червоний Хрест - І.Усічено, Ю. Віденський, О. Заграничний).

Сьогодні всіх нас єднає вибір, який ми зробили 1 грудня 1991 року, підтвердивши прагнення будувати власну державу Червоний Хрест України оголосив себе самостійною поза урядовою та позапартійною організацією І 10 грудня 1991 р, згідно з рішенням позачергового з'їзду

Національного Товариства, вийшов зі складу Спілки Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця колишнього Радянського Союзу.

Одним з найважливіших завдань Червоного Хреста завжди було, є і будет захист життя, здоров'я і гідності громадян, і передусім - найбільш

незахищених: жертв збройних конфліктів, стихійних лих, інвалідів, немічних, самотніх, дітей-сиріт та безпритульних дітей, хворих на такі небезпечні хвороби, як туберкульоз і СНІД.

Доброта, милосердя, співчуття. Споконвіку цінувалися вони понад усі людські якості, не втратили вони своєї цінності й нині. Адже торкатися серцем чужої біди означає зробити її своєю і обов'язково допомогти.

За восьмидесятирічну історію Український   Червоний Хрест розробив і втілив у життя численні благодійні програми з реалізації цієї благодійної місії. Боротьбою з хворобами, голодом, епідеміями, служба розшуку, медико-соціальна допомога для незахищених верств населення різного віку - всім доводиться займатися працівникам Товариства Червоного Хреста Київської області.

Один з напрямків його діяльності - це, зокрема, надання допомоги хворим на туберкульоз.

Товариство  Червоного Хреста за скрутних економічних умов неспроможне без сторонньої допомоги вирішувати складні завдання. Тому

головне у роботі знайти тих, кому не байдужа доля сиріт, немічних, хворих.

Червоний Хрест звертається до владних структур, громадських організацій, релігійних конфесій.

Життя у всіх своїх складнощах і несподіванках ставить нові проблеми, дає нові завдання. Найголовніше - це правда -залишається незмінним: бути готовим до вирішення основних принципів червоно хресного руху, бути готовим прийти на допомогу потерпілим і знедоленим за будь-яких обставин: під час стихійного лиха, за найскрутнішої

екочомічної ситуації, забезпечити лікування хворих. А ця готовність дається нелегко — їй передує велика організаторська та просвітницька робота з працівниками Товариства та з населенням. Вже сам факт того , що порівняно з 2000 роком в Українському Червоному Хресті чисельність зросла майже на 2 мільйона громадян 24,1%), свідчить про авторитет організації, котра на сьогодні об'єднує 9,5 мільйонів членів.

Серед проблем охорони здоров'я населення чи не найважливіше місце займають питання профілактики інфекційних захворювань,

здійснення протиепідемічних заходів. Для нашого регіону, постраждалого від Чорнобиля, де у більшості населення зафіксовано послаблення імунної системи,  особливого  значення  набуває  проблема  боротьби  із захворюванням на туберкульоз. Ці питання знаходяться під пильною увагою Міністерства охорони здоров'я. Важливу роль в боротьбі з туберкульозом і його профілактикою відіграє також діяльність Товариства Червоного Хреста України.(26)

У жовтні 1863 року в Женеві відбулась міжнародна конференція, в який взяли участь офіційні делегати від 14 урядів. Підсумком їхньої роботи став документ, 10 статей якого визначали основні принципи організації

національних комітетів з допомоги пораненим і хворим воїнам під час воєнних дій. Саме ця подія вважається відправною точкою Міжнародного

Руху Червоного Хреста.

22 серпня 1864 року на Женевській Дипломатичній Конференції

представники 12 держав підписали конвенцію, яка проголосила

необхідність допомоги усім пораненим та хворим воїнам незалежно від їх прииналежності до будь-якої сторони. Женевська конвенція (1864р.) встановила недоторканість шпиталів, лазаретів та санітарного персоналу, а

також визнала Червоний Хрест як символ недоторканості на війні закладів

та осіб, що здійснюють допомогу пораненим та хворим воїнам. Історичні віхи становлення та розвитку.

15-18 квітня 1918 року - Український Червоний Хрест започаткував свою діяльність.

15 травня 1925 року - Відбувся перший Всеукраїнський з'їзд товаариства Червоного Хреста. в      1928-1945 рр. - Понад 100 тисяч медичних сестер, санінструкторів та сандружинниць Товариства надавали допомогу хворим та пораненим на фронтах Великої Вітчизняної війни.

    10 травня 1967 року - За заслуги у наданні допомоги органам охорониздоров'я та у зв'язку зі 100 річчям Червоного Хреста Українське

товариство нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

10 грудня 1991 року - Відбувся позачерговий з'їзд Червоного Хреста України, згідно з рішенням якого Національне товариство вийшло зі спаду Спілки Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР.

22 жовтня 1992 року - Видано указ президента України "Про Товариство Червоного Хреста України".

25 жовтня 1993 року - Товариство Червоного Хреста України обрано складу Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

1997 р. - Український Червоний Хрест обрано до складу Правління -вищого органу Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

8 липня 1999 року - Прийнято закон України "Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні"

Для того, щоб туберкульоз став епідемічним захворюванням, досить інфікованого стабільного населення 180-440 чоловік.(39,40)

           Основними  задачами п

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров