Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Інерційність економічних процесів. Часові лаги

На попередніх заняттях ми розглянули два принципово різних підходи до прогнозування економічних процесів:

1)     виявлення причин (факторів), що впливають на досліджуваний процес, і прогнозування змін досліджуваного процесу за очікуваними змінами в факторах;

2)     прогнозування розвитку процесу виключно за аналізом інформації про його минулу динаміку, причому ця інформація в загальному випадку має різну цінність в залежності від її давнини та характеру варіації значень.

Перший підхід складає сутність факторного прогнозування, другий – адаптивного прогнозування. Обидва підходи використовують, яки ми підкреслювали неодноразово, важливу властивість економічних процесів – інерційність, тобто певну залежність майбутнього стану процесу від його „сьогоднішнього” стану, „вчорашнього”, „позавчорашнього” і т. д.

Метод авторегресії поєднує ідеї обох підходів. Як і в факторному прогнозуванні, визначається певна кількість пояснюючих факторів, але їх роль виконують попередні спостереження. Тобто прогноз на період t+1  залежить від поточного стану , а також від ,, ....

Очевидно, можна спробувати виділити тільки частину минулої інформації, яка суттєво впливає на . Наприклад, ми за допомогою спеціальної процедури визначили, що більш-менш суттєвий вплив здійснюють найближчі р попередніх спостережень. Тоді матимемо регресійну модель процесу  від його ж попередніх значень ,, ...., . Така модель називається авторегресійною моделлю порядку р, або AR-моделлю порядку р.

Взагалі кажучи, в економіці є нерідкими приклади взаємозв?язків, коли на сьогоднішній стан процесу впливає вчорашнє значення фактору. Наприклад, добре зрозумілою є залежність доходу фірми від кількості введених потужностей, які в свою чергу визначаються обсягами відповідного фінансування. Але введення  нових потужностей – процес тривалий. Наприклад, якщо побудова і засвоєння додаткових потужностей займе приблизно один рік, то здійснення інвестицій у поточному році t призведе до зростання прибутку в наступному році t+1. В данному випадку можна очікувати суттєву залежність, і отже, до регресійного рівняння буде введено різні за часом показники, причому розрив у часі складе 1 період (у даному випадку рік).  Такий розрив у часі впливу називають лагом. Для авторегресійної моделі, де факторами є попередні значення самого ряду, величина порядку моделі співпадає з величиною лагу.

 

Як ми побачимо далі, робота з AR-моделями майже не відрізняється від стандартного алгоритму опрацювання регресійних моделей.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров