Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (2)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (3)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (3)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД  ДО СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  ЗАО “ПРИАЗОВКУРОРТ”

Анотація. Розглядається проект корпоративної інформаційної системи ЗАО “Приазовкурорт”. Система має багаторівневу архітектуру, яка передбачає взаємодію автоматизованих інформаційних систем санаторіїв, автоматизованих робочих місць допоміжних служб, автоматизованої системи головного центру управління. Структура інформаційної системи санаторію базується на локальних мережах з провідними та без провідними каналами зв’язку та спеціалізованим програмним забезпеченням на основі єдиної бази даних.

Верхній рівень системи містить корпоративну базу даних, засоби аналітичних досліджень (OLAP сервери), аналітичні фінансові системи, розрахунки рисків, систему підтримки прийняття рішень керівника, засоби віртуального маркетингу. Зокрема, інтернет-портал забезпечує повну інформацію про курорт, електронні засоби бронювання та реалізації путівок, взаємодію з транспортними службами, рекламу та просування послуг.  

Ключові слова: корпоративна інформаційна система, бізнес - процеси, бази даних, програмні модулі.

 

 Вступ. Курортна галузь є одним з провідних напрямків у розвитку економіки м. Бердянська. Це природно, бо ЗАО “Приазовкурорт” володіє незрівнянним природноекономічним потенціалом, що перетворює його на унікальне місце відпочинку та оздоровлення. М’який клімат, унікальна морська природа та лікувальні можливості – все це приваблює безліч відпочиваючих з України, близького та дальнього зарубіжжя. Досвід надання різноманітних послуг, в першу чергу лікувального характеру, наявно продемонстрував необхідність широкого застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності ЗАО “Приазовкурорт”.

Постановка проблеми. Діяльність кожної організації курортно-рекреаційної галузі сьогодні є досить складною без використання інформаційних технологій [1, 4 ]. Сьогоденням править інформація. Інформація про стан ринку, інформація про конкурентоспроможність, інформація про клієнтів тощо. Також досить велике і коло споживачів цієї інформації: керівник повинен володіти інформацією для того, щоб знати як правильно діяти в умовах постійно змінюючихся тенденцій ринку, персонал організації повинен бути своєчасно і правильно інформований для виконання службових обов’язків, партнери підприємства потребують інформацію про наявність місць і характеру лікувальних послуг. Нажаль розвиток інформаційних технологій на Україні сьогодні має досить обмежений характер. Не є виключенням і курортно-рекреаційна галузь. Вітчизняний ринок програмних продуктів буквально переповнений різного роду рішеннями, що дозволяють автоматизувати ту чи іншу сферу діяльності курортної організації. Однак у більшості випадків існує непереборна прірва між розробниками та користувачами програмних продуктів, коли універсальна програма, розроблена для універсальної ситуації, раптом стає непрацездатною в умовах роботи організації. Існує досить велика кількість пропозицій щодо впровадження корпоративних рішень в сфері курортно-рекреаційного бізнесу. Але такі інформаційні системи досить погано враховують умови України, є дорогими і їх використання дуже часто не приносить бажаного ефекту в наслідок нерозуміння розробниками нечітко формалізованих вимог замовника. Є ще одна тенденція, яка на наш погляд обумовлює такий стан речей. Це унікальний специфічний характер кожного оздоровчого закладу, який практично неможливо врахувати в інформаційних системах “для всіх” [1, 3 ]. Тому ЗАО “Приазовкурорт” в співпраці з вченими Азовського регіонального інституту управління розробило концептуальний проект і почало практичне впровадження індивідуальної корпоративної інформаційної системи (КІС).

Результати дослідження. Розробка проекту корпоративної інформаційної системи ЗАО “Приазовкурорт” базується на системному аналізі діяльності організації [2, 3 ]. Аналіз виконувався як на рівні окремих санаторіїв, так і на рівні об’єднання в цілому. Зокрема, в рамках санаторію за допомогою методології IDEFO були розроблені інформаційно-логічні моделі, які дозволили провести реінжинірінг окремих бізнес-процесів і підвищити ефективність менеджменту в цілому. Безпосередньо структура інформаційної системи ЗАО “Приазовкурорт” проектувалась за допомогою досить відомої методології ARIS [2, 3 ].

Структура KIC, як і структура ЗАО “Приазовкурорт” є багаторівневою. Нижчий рівень такої системи складають локальні мережі кожного санаторію та автоматизовані робочі місця окремих спеціалістів, які, зокрема, займаються забезпеченням життєдіяльності об’єднання. Верхній рівень зосереджує в собі виконання стратегічних функцій ЗАО “Приазовкурорт” та інтернет-технологій, наприклад, віртуального маркетингу [ 1 ].

Важливим моментом впровадження корпоративної інформаційної системи є організація телекомунікацій. На цей час корпоративна мережа ЗАО “Приазовкурорт” зорієнтована на застосування провідних і без провідних каналів зв’язку одночасно. Застосування Radio Ethernet обумовлено необхідністю підтримання каналів зв’язку з окремими корпусами санаторіїв, лікувальними об’єктами, які розміщуються віддалено від центральної частини.

Основою інформаційної системи кожного санаторію є локальна мережа, реалізована на основі архітектури  Ethernet зі 100 Mb каналами. Функціональні підсистеми містять комплекси задач, які характеризуються окремим економічним змістом, досягненням конкретної мети, яку повинна забезпечити функція управління. В комплексах задач застосовується різна первинна інформація і виробляються ряд вихідних документів на основі взаємозв’язаних алгоритмів розрахунків. Алгоритми базуються на методичних матеріалах, нормативних документах та інструкціях. В состав кожного комплексу входять окремі задачі, які характеризуються логічно взаємозв’язаними вихідними документами, отриманими на основі єдиних інтегрованих даних.

Ядром автоматизованої інформаційної системи санаторію є інтегрована база даних, яка має інформаційні зв’язки з кожною функціональною підсистемою. В якості головних підсистем виступають:

-                                 “Модуль підтримки діяльності персоналу прийомного відділення”;

-                                 “Модуль підтримки діяльності маркетингової служби”;

-                                 “Модуль бухгалтерського обліку”;

-                                 “Модуль підтримки діяльності економічної служби”;

-                                 “Модуль кадрового обліку і тестування персоналу”;

-                                 “Модуль підтримки діяльності лікувального закладу”;

-                                 “Модуль підтримки прийняття рішень керівника”.

Дослідження діяльності санаторію було почато з аналізу основних бізнес-процесів, що виникають у рамках функціонування підприємства. При цьому застосовувалися методи системного аналізу та можливості методології IDEF0. Діяльність санаторію на нульовому рівні декомпозиції найчастіше представлена процесо

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров