Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ КУРОРТНО - РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Узагальнено світовий досвід організації рекреаційно-туристичної діяльності. Проаналізовано діяльність основних рекреаційно-туристичних регіонів та країн світу. Дано характеристику базовим туристично-рекреаційним центрам європейських країн.

Аналізуються теоретичні та методологічні аспекти активізації інвестиційних процесів у туристично-рекреаційній сфері України, в т. ч. Північному Приазов’ї. Пропонуються комплексна модель державного регулювання інвестиційними процесами та пріоритетні напрями інвестування в туристично-рекреаційний комплекс.

Ключові слова: рекреаційна туристичні ресурси, рекреаційно-туристичний комплекс, інвестиції в сферу туристичної діяльності

 

Вступ. Розглядаючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні, варто вивчити і врахувати досвід країн світу у цій сфері. Вже зараз вчені констатують, що експорт-імпорт вражень становить значну частину валового світового продукту. За прогнозами спеціалістів, рушієм світової економіки у XXI ст. буде саме туризм.

Туризм, як досить прибутковий сектор національної економіки, входить сьогодні до числа економічних фаворитів з точки зору окупності капітальних вкладень, зростає його соціальна і політична роль.

Протягом останніх десятиріч зберігається тенденція до посилення впливу міжнародного туризму на світову економіку. Зараз доходи від туризму складають понад 7% світового експорту і понад 20% міжнародної торгівлі послугами . Таким чином, світовий досвід ефективного освоєння рекреаційних ресурсів показує, що рекреаційна індустрія є високоефективним сектором національних економік, за допомогою якого вирішується низка соціально-економічних питань.

Важливим є той факт, що європейський туризм дедалі більше повертається до Східної Європи, і Україна повинна використати свій шанс щодо цього. Аналіз стану та чинників розвитку міжнародного туризму в Україні свідчить, що з проголошенням незалежності та реформуванням економіки нашої країни до неї прокидається інтерес у іноземних туристів, бізнесменів, вчених та інших фахівців, які користуються туристичними послугами, зростає активність вітчизняного туриста у міжнародному туризмі.

Україна поки що не належить до провідних туристичних держав світу. Цьому, принаймні, є свої причини. По-перше, має місце значне відставання від світових стандартів рекреаційно-туристичної інфраструктури. По-друге, не набуто навиків у сфері рекреаційно-туристичного господарства, які б відповідали світовому рівню.

Недосконале законодавство і бюрократичні перепони затримують розвиток туристичних об’єктів. Ринкове середовище, що формується в Україні, характеризується непевністю, нечіткістю правового забезпечення діяльності господарських структур, недорозвиненістю ринкової та інформаційної інфраструктур, відсутністю ефективних умов для технологічного трансферту, незадовільним соціальним захистом населення і, як наслідок, низькою міжнародною конкурентноздатністю. Це обумовлено як об’єктивними причинами (ринковою природою будь-якої економічної системи), так і відсутністю дійового механізму управління конкурентноздатністю на всіх рівнях.

Тому теоретичні і практичні задачі моніторингу, прогнозування та становлення конкурентноздатності вітчизняних товаровиробників та національної економіки в цілому цієї галузі невиробничої сфери на сучасному етапі глобалізації та інтеграції господарських зв’язків, залишаються надзвичайно актуальними.

В економічній літературі зустрічається досить багато публікацій, присвячених вивченню стану та тенденцій розвитку міжнародного туризму, ефективності його діяльності . Разом з тим, досліджень розвитку і, зокрема причин відставання економічного розвитку цієї галузі в Україні та окремих її регіонах, до яких належать рекреаційно-туристична зона Приазов’я, практично немає.

Постановка завдання. У даному досліджені зроблена спроба визначити інвестиційні джерела та заходи з розвитку курортних рекреацій, в т.ч. Приазов’я, обгрунтувати шляхи підвищення ефективності їх діяльності та накопичення власних резервів для подальшого розвитку на основі інвестиційного менеджменту.

Аналіз структури туристичних послуг свідчить про те, що вагому роль у туристичному виробництві займає внутрішній туризм, питома вага якого дорівнює 66,0 % від загального обсягу (див. рис.1).

 

Рис.1 .Структура туристичної галузі України

по видам туризму за станом на 01.01.04

 

Зовнішній туризм займає усього 12% , що свідчить про відставання розвитку індустрії вражень та гостинності у порівнянні з провідними туристичними країнами Європи [6, с.1]. Структура послуг вітчизняного туризму також суттєво відрізняється. Найбільшу питому вагу у доходах займає курортна діяльність – 50,0 %, інші види туристичних послуг –39,4 %; зелений туризм займає лише 10,6 %.

Аналіз туристичного ринку свідчить про те, що за останні кілька років „зелений туризм”, як вид бізнесу стрімко набирає оберти. Щорічно кількість приватних садиб, які надають послуги туристам, збільшується на порядок. Безумовним лідером у розвитку „зеленого туризму ”є західний регіон, де традиції приймати гостей у своїх садибах існували ще в Х1Х ст. Сільський „зелений туризм”, якщо не рахувати мізерних „ін’єкцій” з боку донорських організацій (200 тис. дол. від фонду „Євразія” у 2003 р.) тримається лише на ентузіазмі самих операторів даного ринку. За оцінками спеціалістів, в сільській місцевості налічується 6,3 млн. приватних садиб. Кожна сьома з них – потенційний об’єкт прийому туристів []. Аналогічні проблеми мають місце і в приморських регіонах, де домогосподарства курортних сіл, селищ та містечок досить успішно і цілком нелегально розвивають ринок послуг проживання, готельних послуг для неорганізованих туристів.

Викладення основної проблеми. „Зелений” та сільський туризм буде розвиватися тільки при умові доступності селян до довгострокових кредитів під невеликі проценти - 2-5% річних і врегулювання питань пільгового оподаткування, ефективних корпоративних відносин на засадах високої культури туристичного обслуговування. Оскільки механізм державної підпримки туристичної галузі  знаходиться ще у зародковому стані, то це не дозволяє вітчизняним туристичним операторам та агентам зайняти належне місце на міжнародному туристичному ринку.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров