Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ПРОСУВАННЯ ПРОДАЖ НА РИНКУ ПОСЛУГ ЗВЯЗКУ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ „УКРТЕЛЕКОМ”)

Вступ. Провідною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки є маркетинг. Але фірми, що надають послуги, як правило, відстають від фірм-виробників у практичному використанні цієї діяльності. Деякі підприємства сфери послуг користувалися в минулому такою популярністю, що до останнього часу не відчували потреби у використанні маркетингового інструментарію. Сьогодні по мірі загострення конкуренції, росту збутових витрат, падіння росту виробництва та погіршення якості послуг, все більше організацій обслуговування починають впроваджувати елементи маркетингу на професійному рівні.

Область досліджень

Обєкт дослідження є маркетингові засоби просування послуг зв’язку та телекомунікацій, що мають місце на ВАТ „Укртелеком” – державній мегакорпорації, зокрема на терені Бердянського регіону протягом останніх 2-3 років.

Методи досліджень

В процесі підготовки роботи мали місце використання таких методів як маркетингового спостереження, аналітичний. Методологічною основою виступали праці відомих маркетологів-практиків Ф.Котлера, Т.Леввіт та інших (Ф.Котлер, 2000, Т.Леввіт, 1998).

Результати досліджень

На практиці часто-густо виникає проблема раціонального використання тих чи інших комунікаційних елементів. Це зумовлено тим, що, як правило, витрати на комунікацію надто високі. У більшості випадків фірма прагне використати найбільш оптимальне їх поєднання при мінімумі витрат. Для цього, в першу чергу, необхідне визначення сильних та слабких сторін кожного з елементів, щоб знати, яких наслідків можна очікувати від кожного з них (див.табл.1).

Серед сучасного інструментарію просунення продаж послуг зв’язку та суміжних послуг використовується пропаганда. Цей вид діяльності визначається організацією суспільної думки про корпорацію та її послуги, забезпечує виробника високою репутацією, діловим іміджем, формує уявлення про неї, як про організацію соціально етичною, з високою громадською відповідальністю.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров