Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (9)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (14)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (35)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ 0ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У даній статті аналізується різні заходи та методики управління персоналом, і запропоновано один із способів покращення управління за допомогою інформаційних технологій.

Ключеві слова: персонал, кадровий менеджмент, стилі керування, мотивація, автоматизована інформаційна система керування персоналом, база даних.

 

Вступ. Актуальність теми обґрунтовується високою важливістю персоналу на підприємстві. У зв'язку з цим, підвищення якості керування людськими ресурсами здатно дати відчутне збільшення рентабельності, а отже добробуту організації. Використання сучасної обчислювальної техніки дозволяє значно зменшити час, необхідний для ухвалення обґрунтованого рішення, у наслідок чого підвищується гнучкість підприємства. Таким чином, можна стверджувати, що використання інформаційних технологій обумовлено темпами науково-технічного прогресу.

Управління - це праця людей, спрямована на організацію й координацію діяльності трудових колективів й окремих працівників у процесі виробництва продукції, надання послуг. Воно зв’язано насамперед з організацією спільної діяльності людей, з налагодженням погоджених дій у рамках підприємства, з регулюванням відносин між особистістю й підприємством.

З погляду кібернетики, всяке керування являє собою інформаційний процес, що складається з ряду процедур, пов’язаних зі сприйняттям, перетворенням і передачею інформації. Представлена схема відбиває особливості властивій кібернетичній системі, тобто системі керування будь-якої природи (технічної, біологічної, організаційної). Треба відзначити, що організаційна система керування - сама складна система.

Постановка проблеми: У становленні кадрового менеджменту як професійної діяльності протягом ХХ сторіччя досить чітко виділяються періоди, зв’язані з висуванням принципово нових ідей, доктрин і підходів у кадровій роботі. У період між Першою і Другий світовими війнами, апелюючи головним чином до досвіду розвинених країн Заходу, звичайно говорять про два основні підходи в роботі з персоналом:

-       доктрині наукового керування, чи наукової організації праці;

-       доктрині людських відносин.

Якщо перша доктрина акцентувала увагу на використанні методів оптимізації організаційних, технічних і соціальних компонентів виробничих систем, то друга доктрина прагнула розкрити значення морально-психологічних і соціально-організаційних факторів в ефективному керуванні персоналом організацій.

Аналіз сучасної практики кадрового менеджменту дозволяє виділити 3 найбільш характерні стилі керування:

-                               рішення приймає сам керівник особисто (авторитарний стиль);

-                               рішення приймається колегіально, коли керівник радиться з підлеглими, спільно приходять до єдиної думки (демократичний стиль);

-                               керівник те ж саме рішення доручає прийняти самим підлеглої (стиль що делегує).

Авторитарний стиль керування — сукупність прийомів керування, використовуючи які, керівник орієнтується на власні знання, інтереси, цілі. Авторитарний керівник не радиться з колегами або підлеглими, займає тверді позиції і використовує адміністративні методи впливу на людей, нав’язуючи їм свою волю шляхом примуса чи винагороди. Цей стиль найбільш затребуваний у період становлення, тобто на початковому етапі формування організації, її трудового колективу, коли в працівників не сформовані навички бачення цілей і шляхів їхнього досягнення. До негативних якостей авторитарного стилю варто віднести те, що він сприяє зниженню творчої ініціативи підлеглих, погіршує соціально-психологічний клімат, веде до плинності кадрів.

Демократичний стиль керування — сукупність прийомів керування, манера поведінки керівника, заснована на сполученні принципу єдиноначальності з активним залученням у процеси прийняття рішень, керування, організації і контролю підлеглих. Демократичний керівник воліє робити вплив на людей за допомогою переконань, розумної віри в ретельність і майстерність підлеглих. Демократичний стиль — найбільш придатний для формування командних взаємин, оскільки формує доброзичливість і відкритість взаємин як між керівником і підлеглим, так і між самими підлеглими. Цей стиль у максимальному ступені сполучає у собі методи переконання і примусу, допомагає кожному працівнику чітко сформулювати його особисті цілі, установити ефективну комунікацію між керівником і підлеглим. До негативних наслідків використання демократичного стилю варто віднести додаткові витрати часу на обговорення проблеми, що в екстремальних умовах може різко знизити ефективність керування.

Стиль керування, що делегує - сукупність прийомів керування, манера поведінки керівника, заснована на передачі завдань підлеглим, що приймають на себе і частину відповідальності за їхнє виконання. Керівник, що зволіє стиль, що делегує, надає підлеглим практично повну волю. Стиль делегування розрахований на керівників, що добре орієнтуються в ситуації і вміють розпізнавати рівні зрілості співробітників, передаючи їм тільки ті обов’язки, з якими вони можуть справитися. Розмова про делегування може йти тільки в тому випадку, якщо це високоефективні колективи і якщо ті, кому передається право самостійного вирішення проблеми, є фахівцями високого класу. [1]

Отже, який же стиль вибрати керівнику? Представляється, що для цього йому в першу чергу варто оцінити підлеглого. Якщо це новачок, що не має до того ж високої кваліфікації, то в даному випадку кращим буде авторитарний стиль, що виявляється в чітко поставлених завданнях із указівкою джерел необхідних ресурсів. Для керування досвідченим працівником, що є професіоналом своєї справи, безсумнівно, краще вибрати демократичний чи стиль делегування. У випадку, якщо необхідно вирішувати складні завдання і є час для вироблення оптимального рішення, а підлеглі не новачки, краще звернутися до демократичного стилю. В екстремальній, аварійній чи терміновій ситуації навіть для сформованого колективу найкращим виявиться знов-таки авторитарний стиль. Стиль керівництва повинний мінятися з ростом професійної майстерності, досвіду роботи підлеглих і відповідати тієї ситуації, у якій перебуває підлеглий. [2]

У сучасному високо конкурентному бізнес-середовищі різко зросла потреба підприємств у висококваліфікованих співробітниках. Підсилився попит керівництва і кадрових служб підприємств на більш спеціалізовані дані про персонал, що допомагають краще спланувати майбутні потреби підприємств у персоналі і реалізовувати свої плани шляхом продуманого призначення і збереження в штаті талановитих і висококваліфікованих співробітників. Саме тому сегмент програм керування персоналом є зараз швидко розвиваються на світо

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров