Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (2)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (2)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (1)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (12)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (11)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (13)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ І КІНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ДЕФЕКТІВ У НІТРИДІ ГАЛІЯ

Анотація: Проведено термодинамічний аналіз складу власних дефектів у GaN. Розглянуті причини що визначають схильність GaN до монополярного типу провідності. Запропонована кінетична модель дефектоутворення.

 

 

Вступ. Синтез якісних нітрид-галійових монокристалів і плівок дозволив створити ефективні світлодіоди та інжекційні лазери, що випромінюють у голубій та зеленої областях спектра [1]. Основним каналом випромінювальної рекомбінації є власні точкові дефекти GaN, що формують глибокі енергетичні рівні в забороненій зоні [2]. Від стехіометрії плівок GaN залежать люмінесцентні властивості й ефективність випромінюючих структур.

Дане з'єднання практично незалежне від способів одержання володіє n–типом провідності. Як відзначається в [3,4] власні точкові дефекти відіграють визначальну роль у компенсації провідності GaN. Так, за компенсацію n–типу GaN відповідає VGa граюча роль акцепторного центра [5,6], при цьому інші дефекти не враховуються, оскільки енергія утворення їхній вище чим у VGa (). У GaN p–типу легованого Mg основним компенсуючим центром є VN [7].

Постановка проблеми. Нітрид галію характеризується досить складним набором власних точкових дефектів. Згідно [8] вакансія галію потрійний акцептор із глибиною залягання 0,2 еВ, 0,8 еВ і 1,1-1,8 еВ вище стелі валентної зони. Хоча прямими методами (ЕПР, ОДМР) вакансії галію не спостерігалися, автори [9] досліджуючи природу “жовтої” люмінесценції в області 2,2-2,8 еВ зв'язують цю смугу з переходом дрібний донор (можливо VN) – вакансія галію VGa. При цьому передбачається, що вакансія галію залягає на глибині 0,8-1,7 еВ вище стелі валентної зони. У [10] повідомляється, що вакансія галію утворює глибокий рівень лежачий на 0,8-1,1 еВ нижче дна зони провідності. Вакансія азоту виконує роль донора і також може знаходитися в трьохзарядовому стані. З вакансією азоту зв'язують рівні 0,03 еВ, 0,1 еВ і 0,4 еВ, що залягають нижче дена зони провідності. Автори [11,12] з вакансією азоту зв'язують рівні 0,24 еВ, 0,35-0,4 еВ і 0,8-2,0 еВ.

Результати дослідження. Теоретична оцінка концентрації власних дефектів дозволяє представити загальну картину присутності різних типів дефектів у нітриді галію. Крім того, такий аналіз дає можливість перевірити правильність експериментальних даних про глибину залягання дефектів і оцінити внесок різних типів дефектів в оптичні і електрофізичні властивості термообробленого в парах компонентів матеріалу.

У роботі обговорюються результати розрахунку діаграми рівноваги власних точкових дефектів у GaN за схемою Шоткі-Френкеля в інтервалі температур 400–1200°С. Рівняння, що описують прийняту схему дефектоутворення, запишемо у такий спосіб:

;                                                            (1)

                                                         (2)

                                                            (3)

                                                       (4)

                                                         (5)

                                                       (6)


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров