Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (3)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Показники порівняльної економічної ефективності

Розрахунок економічної ефективності сільськогосподарської техніки

проводиться на основі порівняльної оцінки різних конструкцій машин, які

здійснюють однотипні операції, мають подібну схему агрегатування з

енергетичним засобом (або є самохідними комбайнами) і не суттєво

відрізняються за продуктивністю, енерговитратами та іншими техніко-

економічними показниками.

Наведені методики дозволяють визначити показники економічної

ефективності спеціалізованої сільськогосподарської техніки (машин і

знарядь), призначеної для виконання окремих операцій (оранка,

культивація, боронування, сівба, збирання зернових і коренеплодів та

інше), а також мобільних і стаціонарних машин. На основі проведених

розрахунків здійснюється експертно-аналітична оцінка машин для вибору

оптимального варіанту для конкретних умов їх функціонування.

За базу при проведенні порівняння приймають показники: існуючих

високопродуктивних машин; машини-аналога, яка підлягає заміні новою

машиною; показники технічного засобу та технологічного процесу до

модернізації.

При виборі на ринку нових машин доцільно провести їх порівняльний

техніко-економічний розрахунок. Наприклад при порівнянні комбайна А

відносно комбайна Б показники одного з них (Б) беруться як базового

(еталонного), а іншого (А) як нового (модернізованого).

Річний економічний ефект експлуатації нової машини р) в гривнях

визначається за формулою

Е (П П Е ) р б в = ? + ? Вз, (1)

де Пб, Пв зведені затрати на одиницю напрацювання для базової та нової

машин, грн; Е? економічний ефект від зміни витрат основних

матеріалів, кількості та якості продукції, що отримується під час

експлуатації нової машини, грн; Вз річне напрацювання нової машини.

Економічний ефект від виробництва та використання за термін

експлуатації нової машини т) в гривнях становить

Етрнн, (2)

де ан коефіцієнт відрахування на реновацію нової машини;

Ен нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

5

Лімітна ціна нової машини (Цл____________) в гривнях

Цлвмб, (3)

де Цвм верхня межа ціни нової машини, грн; б коефіцієнт гарантії

споживачу економічного ефекту від використання нової машини.

Коефіцієнт гарантії економічного ефекту від використання нової машини

приймається 0,8, а для нової техніки, що замінює ручну працю коефіцієнт

гарантії становить 0,90...0,95 (конкретне значення може узгоджуватися зі

споживачем).

У випадку наявності проекту балансової ціни верхня межа ціни нової

машини в гривнях становить

Цвм=[Е/(анн)+Бн](1/?), (4)

де ? коефіцієнт переведення оптової ціни в балансову (? = 1,1...1,2);

Бн – балансова ціна нової машини, грн.

Якщо проект балансової ціни відсутній

Цвм=[(Пб?

н?)+Бн](1/?), (5)

де н П

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров