Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (5)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічні показники

Зведені затрати на одиницю напрацювання (П) в гривнях визначаються

за формулою

П=И+КЕн, (8)

де И – прямі експлуатаційні затрати на одиницю напрацювання, грн;

К – капітальні вкладення на одиницю напрацювання, грн.

Прямі експлуатаційні затрати дорівнюють

И=З+Г+Р+А+Ф, (9)

де З – затрати на оплату праці обслуговуючого персоналу, грн/од.

напрацювання; Г – затрати на паливно-мастильні матеріали і

електроенергію, грн/од. напр.; Р – затрати на технічне обслуговування,

поточний і капітальний ремонт, грн/од. напрацювання; А затрати на

реновацію, грн/од. напрацювання; Ф – інші прямі затрати на допоміжні

матеріали (дріт, шпагат, тару та інше) і зберігання техніки, грн/од.

напрацювання.

Затрати на оплату праці обслуговуючого персоналу становлять

З=(1/Wзм)?Лj ?

jk, (10)

де Wзм – продуктивність машини або робітника за одну годину змінного

часу, од. напрацювання/год; Лj – чисельність j-го виробничого персоналу,

чол; ?

j – годинна тарифна ставка оплати праці обслуговуючого персоналу

за і-м розрядом, грн/люд.-год; k– коефіцієнт, що враховує доплати за

класність та стаж роботи, кваліфікацію, оплату премій та відпусток,

нарахування соціального страхування j-го виробничого персоналу.

Затрати на паливно-мастильні матеріали та електроенергію

Г=qЦ, (11)

де q – витрата паливно-мастильних матеріалів і електроенергії в кг/од.

напрацювання, кВт.год/од. напрацювання; Ц – ціна 1кг палива, 1кВт. год

електроенергії (включаючи вартість мастильних матеріалів, що припадають

на 1кг основного палива чи 1кВт. год електроенергії), грн/кг, грн/кВт. год.

Затрати на технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонти

за нормативами відрахувань від балансової ціни машини

7

Р=Б(rт+rк)/WзмТр, (12)

де Б балансова ціна машини, грн.; rт – коефіцієнт відрахувань на

поточний ремонт і технічне обслуговування; rк – коефіцієнт відрахувань на

капітальний ремонт; Тр – річне завантаження машини, год. (приймається за

діючими нормативами, а у випадку відсутності нормативів її визначають

на основі зональних технологічних карт)

Тр=Dt, (13)

де D – число днів роботи машини за агротехнічний термін; t – число годин

роботи машини за день (експлуатаційний час).

Затрати на реновацію машини

А=Ва/WзмТр, (14)

де а – коефіцієнт відрахувань на реновацію машини.

Інші прямі затрати на додаткові матеріали (дріт, шпагат, тара та інше) і

зберігання

Ф=Сдмз, (15)

де Сдм вартість допоміжних матеріалів в грн/од. напрацювання;

Зз – затрати на зберігання, грн/од. напрацювання.

Сдм=?i

дмі дмі h Ц , (16)

де hдмі – витрата і-го виду допоміжного матеріалу, кг/од. напрацювання,

м/од. напрацювання, шт/од напрацювання; Цдмі – оптова ціна одиниці

і-го виду допоміжного матеріалу одноразового використання або річні

затрати на одиницю і-го виду допоміжного матеріалу багаторазового

використання, грн.

Зззб/Wзм, (17)

де Ззб – затрати на зберігання машини, що припадають на 1год

експлуатаційного часу, грн/год

Капітальні вкладення (К) на одиницю напрацювання становлять

К=Б/WзмТр. (18)

Затрати праці п) в людино-годинах на одиницю напрацювання під

час виконання машиною або робітником виробничого процесу

8

Зп=Л/Wзм, (19)

де Л чисельність виробничого персоналу, чол.

Якщо для варіантів машин, що порівнюються, характерна зміна

кількості або якості продукції, яку вони виробляють або різна витрата

основних матеріалів (насіння, добрива, отрутохімікати та інше), то це

необхідно враховувати під час визначення річного економічного ефекту.

Економічний ефект (Е?) від зміни витрати основних матеріалів,

кількості і якості продукції, що отримується під час експлуатації нової

машини визначається

Е? =(Спн - Спб)+(Сомб – Сомн), (20)

де Спн, Спб – вартість продукції під час використання нової та базової

машини, грн/од напрацювання; Сомн, Сомб, - вартість основних матеріалів

під час використання нової та базової машини, грн/од. напрацювання.

Вартість основних матеріалів (Сом) визначається за формулою

Сом= ?i

дмі дмі h Ц , (21)

де hoмi – витрата і-го виду основного матеріалу, кг/од. напрацювання, м/од.

напрацювання, шт/од. напрацювання; Цомі-оптова ціна одиниці

і-го виду основного матеріалу, грн.

Вартість продукції (Сп) визначається за формулою

Сп=?n

n n Ц X , (22)

де Цn – закупівельна ціна одиниці n-го виду продукції, грн (враховується,

що різниця в цінах одного виду продукції, яку відповідно виробляють

базова і нова машини, можлива тільки за рахунок підвищення або

зниження її якості); Хn – кількість одиниць отриманої продукції на

одиницю напрацювання машини.

Річне напрацювання нової машини з) становить

Вз=WзмТр. (23)

При проведенні комплексної експертної оцінки машин також

необхідно порівнювати їх функціональні показники, які пов’язані з якісним

виконанням машинами технологічного процесу.

За наведеними залежностями в додатку Б приведена програма

розрахунку економічної ефективності спеціалізованої

сільськогосподарської техніки на ПЕОМ.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров