Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Розрахунок економічної ефективності зернозбиральних комбайнів за експлуатаційними показниками

Проведення розрахунку економічної ефективності зернозбиральних

комбайнів за експлуатаційними показниками проводиться за умови, коли

функціональні показники комбайнів (втрати, пошкодження і забрудненість

зерна) є однаковими, або суттєво між собою не відрізняються.

Для кращого сприйняття матеріалу методика проведення розрахунків

супроводжується конкретним прикладом.

За базовий (еталон), для порівняння, прийнято причіпний

зернозбиральний комбайн ІХ–1482, фірми Case International (США),

оскільки за призначенням, принципом агрегатування і роботи він подібний

до комбайна ПК–12 № 2 (дослідний або модернізований), який було

обладнано дослідною молотильно-сепаруючою системою (МСС).

Розрахунок економічної ефективності проводили за результатами

порівняльних польових випробувань комбайнів ПК–12 №2 та ІХ-1482,

проведених на експериментально-дослідницькому комплексі ГСКБ

(м. Таганрог). Пропускна спроможність при загальних втратах зерна 1,5% в

дослідного комбайна складала 6,2 кг/с, а у еталонного – 3,2 кг/с. Обидва

комбайни агрегатувалися трактором К-701, яким керував оператор першого

розряду.

Необхідно відмітити, що при проведенні порівняльної оцінки

сільськогосподарської техніки базова (еталон) і дослідна (модернізована)

машини повинні випробовуватись на одному фоні поля, тобто проходити

одна за одною. Це дозволить оцінити параметри виконання технологічного

процесу машинами при однакових умовах роботи.

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності приведені в

таблиці (11).

Продуктивність комбайнів за годину чистого часу визначаємо з

досягнутої пропускної спроможності, врожайності і соломистості за

формулою

Пг=36q?(1- ?

c)/1,67?Aв??с, (40)

де q-пропускна спроможність молотарки; ?

c – соломистість;

Ав – врожайність.

Для дослідного і еталонного комбайна цей показник буде рівним

Пг.д=36·6,2(1-0,58)/1,67·35·0,58=2,76 га/год,

Пг.е=36·3,2(1-0,58)/1,67·35·0,58=1,42 га/год.

20

Таблиця 11

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності

дослідного зернозбирального комбайна

Назва і позначення показників Одиниці

виміру

ПК-12 №2

дослідний

ІХ-1482

еталон

Маса комбайна, М кг 9200 7330

Балансова ціна, Цб грн. 201600 161100

Потужність двигуна трактора

агрегатуючого комбайна, N

кВт 246 246

Питома витрата палива, Д гр/кВт·

год.

220 220

Ціна 1 кг палива, Цп грн/кг 1,52 1,52

Пропускна спроможність, q кг/с 6,2 3,2

Врожайність, Ав ц/га 35 35

Соломистість, ?

с – 0,58 0,58

Кількість обслуговуючого персоналу, n чол. 1 1

Тарифна ставка, tгод грн/год 2,62 2,62

Норми відрахувань:

– на амортизацію, а

– на поточний ремонт, r

%

%

16

6,5

16

6,5

Нормативне річне завантаження, tp год 160 160

Коефіцієнти:

– експлуатаційної надійності, Ке.н.

– використання часу зміни Кзм

– ефективності капіталовкладень, Ен

– використання потужності двигуна, ?

д

0,95

0,7

0,15

0,71

0,95

0,7

0,15

0,64

Продуктивність за годину часу зміни знаходимо з виразу

Пзмг?Ке.н?Кзм, (41)

де Пг – продуктивність за годину чистого часу; е.н. K – коефіцієнт

експлуатаційної надійності; Кзм – коефіцієнт використання часу зміни.

Пзмд=2,76·0,95·0,7=1,83 га/год, Пзме=1,42·0,95·0,7=0,94 га/год.

Експлуатаційні видатки на одиницю продуктивності визначаються з

виразу

В=Зо+А+Р+Зпм, (42)

де Зо – питома заробітна плата оператора на 1 га.

Зо=tгодзм, (43)

21

де tгод – тарифна ставка.

Зо.д.=2,62/1,83=1,43 грн/га, Зо.е.=2,62/0,94=2,87 грн/га.

А – питомі відрахування на реновацію і капітальний ремонт, які

визначаються за формулою

А=Цб?а/100?Пзм?tp, (44)

де Ц б ? балансова ціна комбайна; а ? норма відрахувань на амортизацію;

tp – нормативне річне завантаження комбайна.

Ад=201600·16/100·1,83·160=110,16 грн/га,

Ае=161100·16/100·0,94·160=171,38 грн/га.

Р – питомі затрати на поточний ремонт, які визначаються за

формулою

Р=Цб?r/100?Пзм?tp (45)

де r – норми відрахувань на поточний ремонт.

Рд=201600·6,5/100·1,83·160=44,75грн/га,

Ре=161100·6,5/100·0,94·160=69,62грн/га.

Зпм – питомі затрати на паливо-мастильні матеріали, які визначаються

за формулою

Зпм=(N??д?Д·Цп)/(1000?Пзм), (46)

де N – потужність трактора; ?

д – коефіцієнт використання потужності

двигуна; Цп – ціна одного кілограма палива.

Зпмд=246·0,71·220·1,52/1000·1,83=31,92 грн/га,

З<

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров