Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (17)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (21)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (11)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (15)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (22)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (37)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Поняття та види органів виконавчої влади

Виконавчою владою охоплюється найширша сфера відносин у державі. Найчастіше виконавча влада має правозастосовчий та забезпечуючий характер. Поняття "виконавча влада" поєднує визначення державної влади та соціальної. До сфери безпосереднього відання виконавчої влади належать величезні правові, інформаційні, економічні, технічні, ідеологічні, організаційні та інші ресурси. У виконавчій владі сконцентрована уся фактична державна міць, тому вона є такою важливою у структурі, яка складається з трьох гілок влади.

Через те, що виконавча влада відображає виконавчий аспект державної волі, вона має певні ознаки:

·        відносна самостійність у системі єдиної державної влади;

·        організаційний характер впливу на суспільні відносини;

·        організаційна оформленість суб'єктів, тобто вона має конкретне суб'єктивне визначення і уособлюється в діяльності спеціальних структур, наділених державою відповідною компенсацією;

·        системність суб'єктів характеризується функціональною взаємозалежністю, організаційно-ієрархічною та юридичною підвладністю;

·        ця влада здійснюється спеціально підготовленими та утвореними, а також офіційно визнаними державою суб'єктами;

·        виконавча влада здійснюється безперервно та на всій підпорядкованій державі території;

·        виконавча влада є підвладною законодавчій владі.

Основними функціями виконавчої влади є:

1.     регулювання зв'язків між структурними утвореннями;

2.     перетворення політичних проблем на організаційно-правові завдання, плани, програми;

3.     практична реалізація законів у загальнодержавному масштабі.

Взагалі виконавча влада - це така своєрідна допомога державі, для того, щоб за участі управлінської діяльності реалізовувати веління законодавчої влади. Видів органів виконавчої влади існує багато, і найважче розмежовувати органи державного управління, бо не всі вони є органами державної виконавчої влади. Однак впевнено можна стверджувати, що органом державної виконавчої влади є орган державного управління, офіційно визнаний органом виконавчої влади. Всього можна виділити три види суб'єктів виконавчої влади:

·        органи державної виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, обл.держ.адміністрації, міністерства, держ.комітети, відомства, департаменти, бюро, агентства, інспекції);

·        органи державного управління, які не належать до першої групи, але реалізують виконавчу владу (Адміністрація Президента України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку);

·        недержавні органи управління, яким делеговано повноваження органів виконавчої влади.1.

Органи виконавчої влади займають особливе місце у системі суб'єктів адміністративного права. Вони є основними функціонально-галузевими носіями виконавчої влади в державі, звичайно після Президента України. Про всі особливості та величезну важливість органів виконавчої влади я зауважила вище, перелічуючи озанки, які має виконавча влада.

Отже, органом державної виконавчої влади є носій державної виконавчої влади, що реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління, і має юридичний, тобто нормативно зафіксований, статус органу державної виконавчої влади. Та не зважаючи на таке досить просте формулювання стосовно визначення, залишається складною задачею відокремлення чітких критеріїв, за якими законодавець одні органи наділив би статусом органу виконавчої влади, а інші - навпаки.

Науковцями доведено, що органи державної виконавчої влади можна класифікувати за певними критеріями. Таким чином є можливість визначити види органів виконавчої влади, і тим самим дати відповідь на другу частину питання у першому пункті плану.

Звідси випливає, що органи державної виконавчої влади класифікуються так:

 

 


 1.  Колпаков В.К. Адміністративне право України, К., 1999, стор.38-39.

 

·        за масштабом діяльності;

·        за порядком утворення;

·        за обсягом компетенції;

·        за місцем у державно-управлінській ієрархії.

Тепер розглянемо кожен з пунктів більш детально.

За масштабом діяльності органи державної виконавчої влади поділяються на:

а) вищі;

б) центральні;

в) місцеві;

г) спеціальні.

На кожному з цих чотирьох видів органів виконавчої влади я зупинюсь пізніше, у наступних пунктах мого плану, та детальніше розгляну всі позиції, які стосуються цього розподілу до різних груп.

За порядком утворення  до класифікації потрапляють органи виконавчої влади, які утворюються внаслідок прямої дії конституційних норм (це Кабінет Міністрів та місцеві державні адміністрації). Також сюди відносимо органи, що утворюються Президентом України.

За обсягом компетенції  виділяють такі органи:

-    органи загальної компетенції, які здійснюють державне управління соціально-громадським комплексом на підвідомчій території у повному обсязі. Це, звичайно, Кабінет Міністрів та місцеві державні адміністрації;

-         органи галузевої компетенції, які здійснюють управління окремими галузями. Це можуть бути різноманітні Міністерства, як то вугільної промисловості, охорони здоров'я тощо;

-         функціональні органи або органи міжгалузевої компетенції, які здійснюють управління в межах однієї або кількох державних функцій, що предані до їх відання. Це, наприклад, Міністерство фінансів, Державний комітет статистики тощо.

За місцем у державно-управлінській ієрархії  виділяються вищестоящі та нижчестоящі органи.

Деякі органи державного управління, що здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність у загально-державному масштабі, до органів виконавчої влади не віднесні. Тоді важливо знати, чи закріплений за органом статус виконавчої влади у нормативному порядку.

Поряд з органами виконавчої влади її суб'єктами є й деякі інші управлінські структури. Тобто до зазначених структур належать недержавні органи управління, яким делеговані повноваження органів виконавчої влади. Тому, ще раз підкреслю, що органом державної виконавчої влади є орган державного управління, офіційно визнаний органом виконавчої влади.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров