Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Вищі і центральні органи виконавчої влади

До вищих належать органи, виконавчо-розпорядча діяльність яких поширюється на всю територію України. Тобто, таким органом є Уряд України - Кабінет Міністрів. Це встановлено відповідно до Конституції України, отже саме КабМін спрямовує і координує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністрУкраїни, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Спершу розглянемо систему центральних органів виконавчої влади. Міністерство є головним, тобто провідним, органом в системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності. Керівництво міністерством здійснює міністр. Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розробку і впровадження Програми Кабінету Міністрів України з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфері державного управління. Державний комітет (державна служба) також є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет  вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Очолює державний комітет голова. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом теж очолює голова. Центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які затверджує Президент України.1.

Керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження керівника та його

 


1. Указ Президента України про систему центральних органів виконавчої влади, із змінами від 07.04.2000, 14.07.2000 та 02.12.2000.     

заступників на цих посадах припиняє Президент України. Керівник

центрального органу виконавчої влади може мати не більше одного першого заступника і трьох заступників. Це правило не поширюється на Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справУкраїни, Міністерство палива і енергетики України, Міністерство закордонних справ України та Службу безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Максимальна чисельність працівників центральних органів виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру центрального органу виконавчої влади може затвердити тільки керівник відповідного центрального органу виконавчої влади.

Спрямування і координація діяльності інших центральних органів виконавчої влади реалізується міністром шляхом визначення у спеціальному директивному наказі стратегії діяльності та основних завдань цих органів, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України, та одержання від них щорічних звітів щодо результатів їх діяльності в межах, визначених спеціальним директивним наказом міністра. Центральні органи виконавчої влади можуть мати своїтериторіальні органи, що утворюються, реорганізовуються іліквідовуються в порядку, встановленому законодавством.

Утворення департаменту (служби), призначення на посаду і звільнення з посади його керівника та затвердження положення про департамент здійснює Президент України.1.

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного центрального органу виконавчої влади. Урядові органи державного управління здійснюють:

-         управління окремими підгалузями або сферами діяльності;

-          контрольно-наглядові функції;

-         регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.

Керівники урядових органів державного управління призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням керівника відповідного центрального органу виконавчої влади. Положення про урядовий орган державного управління

 


1. Указ доповнено ст.5-1 згідно з Указом Президента від 07.04.2000р.

 

затверджується Кабінетом Міністрів України.

Тепер докладніше щодо Кабінету Міністрів, а одже, щодо вищого державного органу виконавчої влади.

Згідно статті 113 Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховні Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. У своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

За ст.114 Конституції, Прем'єр-міністр призначається Президентом за згодою більше ніж половини від конституційного складу ВР України. Персональний склад призначається також Президентом за поданням Прем'єр-міністра. Кабінет Міністрів завжди складає повноваження перед новообраним Президентом України.

Кабінет міністрів є багатофункціональним органом виконавчої влади. Він забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента, вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, спрямовує та координує роботу міністерств та виконує безліч інших функцій.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти КабМіну підписує Прем'єр-міністр України. До того ж, Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити Президентові про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра в свою чергу має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Такі ж наслідки має прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінетові Міністрів. Кабінет Мінстрів, відставку якого прийнято Президентом, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого КабМіну, але не довше ніж 60 днів. Прем'єр-міністр зобов'язаний подати Президентові заяву про відставку КабМіну за рішенням Президента чи у зв'язку з прийняттям Верховною Радою резолюції недовіри.

Отже, вищим органом державної виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, а до центральних органів належать ті, що керують відповідними галузями, або здійснюють функціональне (міжгалузеве) управління.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров