Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (0)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (0)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Громадянство України

План

 

Вступ.

1.     Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України.

2.     Принципи громадянства України.

3.     Підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

4.     Порядок визначення та зміна громадянства дітей.

5.     Повноваження органів, організацій та посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України.

Висновок.

Література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

 

Наша батьківщина ще знаходиться на шляху свого становлення, тому що лише нещодавно Україна стала дійсно суверенною і незалежною. Але вже з самого початку свого існування держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а отже визначає права і свободи людини та їх гарантії.

Надзвичайно велике значення та особлива увага приділяються одному з центральних питань конституційного права – громадянству України. Воно займає пріоритетне, чільне місце та йому надається головна увага, у зв’язку з урахуванням конституційно-правових відносин, які опосередковують у загальному вигляді нашу молоду батьківщину.

Актуальність теми дослідження пояснюється ще й тим, що проголошення 24 серпня 1991р. незалежності України створило умови для створення радикально нової демократичної країни, а законодавчо закріплене громадянство є основою благонадійності суспільства та держави в цілому.

Україна поступово входить до світового співтовариства як повноправний і рівноправний суб’єкт, а громадянство є показником суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, де людина є найвищою соціальною цінністю.

Важливим етапом у нашому державотворенні й законотворчості стало прийняття 28 червня 1996р. нової Конституції України. У ній закріплено певні положення, щодо набуття громадянства та прав, свобод і обовязків людини і громадянина.

Для розбудови державності та правової системи України пізнання і оволодіння такої провідної галузі, як конституційне право, має не аби яке значення. Навіть тому, що поняття громадянства України протягом тривалого часу визначалось не вірно, а завдяки праці вчених, що розглядали питання громадянства, як складову конституційного права України ( що зявилось як галузь національного права України після проголошення незалежності ), визначили, що громадянство – це правовий стан особи.

Визначення громадянства залишається актуальним і всебічно не розглянутим і сьогодні, бо постійно поновлюється законодавство, а тому і набуває нових положень Закон  “Про громадянство України” та інші нормативно правові акти, що регулюють це питання.

Україна – правова  держава. А правова держава, це держава пріоритету прав і                   свобод людини. Винятковою прерогативою конституційного права є те, що воно одне з найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній, економічній і соціально-культурній сферах його життєдіяльності. Зауважимо, що воно не вичерпується нормами права, а включає ще й конституційну практику, звичаї, традиції, прецеденти. Закріплюючі повновладдя народу України, конституційне право визначається здебільшого характером конституційного регулювання і роллю в цьому процесі Основного Закону України.

 

 

 

Конституційні права, свободи та обовязки людини і громадянина, закріплені насамперед у  Конституції України і є переліком, хоча далеко не повним, засад, що стосуються громадянства України.

Конституційний статус людини і громадянина, загальні положення та принципи щодо організації державної влади і розвитку суспільства, визначення соціальної спрямованості та правового статусу кожної з ланок державного апарату України, закріплення статусу системи органів місцевого самоврядування – всі ці, та низка інших принципово важливих питань є об’єктом дослідження науки конституційного права.

Тема про громадянство України є дуже цікавою і важливою, тому що саме на цих засадах базується взагалі конституційний лад. Громадянство відіграє роль найнижчої сходинки у системі державного утворення. Не випадково питанню громадянства присвячено другий розділ Основного Закону України, та деякі статті інших розділів. У преамбулі зазначається, що саме від імені громадян України прийнято Конституцію – Основний Закон України.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров