Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Громадянство України

План

 

Вступ.

1.     Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України.

2.     Принципи громадянства України.

3.     Підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

4.     Порядок визначення та зміна громадянства дітей.

5.     Повноваження органів, організацій та посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України.

Висновок.

Література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

 

Наша батьківщина ще знаходиться на шляху свого становлення, тому що лише нещодавно Україна стала дійсно суверенною і незалежною. Але вже з самого початку свого існування держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а отже визначає права і свободи людини та їх гарантії.

Надзвичайно велике значення та особлива увага приділяються одному з центральних питань конституційного права – громадянству України. Воно займає пріоритетне, чільне місце та йому надається головна увага, у зв’язку з урахуванням конституційно-правових відносин, які опосередковують у загальному вигляді нашу молоду батьківщину.

Актуальність теми дослідження пояснюється ще й тим, що проголошення 24 серпня 1991р. незалежності України створило умови для створення радикально нової демократичної країни, а законодавчо закріплене громадянство є основою благонадійності суспільства та держави в цілому.

Україна поступово входить до світового співтовариства як повноправний і рівноправний суб’єкт, а громадянство є показником суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, де людина є найвищою соціальною цінністю.

Важливим етапом у нашому державотворенні й законотворчості стало прийняття 28 червня 1996р. нової Конституції України. У ній закріплено певні положення, щодо набуття громадянства та прав, свобод і обовязків людини і громадянина.

Для розбудови державності та правової системи України пізнання і оволодіння такої провідної галузі, як конституційне право, має не аби яке значення. Навіть тому, що поняття громадянства України протягом тривалого часу визначалось не вірно, а завдяки праці вчених, що розглядали питання громадянства, як складову конституційного права України ( що зявилось як галузь національного права України після проголошення незалежності ), визначили, що громадянство – це правовий стан особи.

Визначення громадянства залишається актуальним і всебічно не розглянутим і сьогодні, бо постійно поновлюється законодавство, а тому і набуває нових положень Закон  “Про громадянство України” та інші нормативно правові акти, що регулюють це питання.

Україна – правова  держава. А правова держава, це держава пріоритету прав і                   свобод людини. Винятковою прерогативою конституційного права є те, що воно одне з найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній, економічній і соціально-культурній сферах його життєдіяльності. Зауважимо, що воно не вичерпується нормами права, а включає ще й конституційну практику, звичаї, традиції, прецеденти. Закріплюючі повновладдя народу України, конституційне право визначається здебільшого характером конституційного регулювання і роллю в цьому процесі Основного Закону України.

 

 

 

Конституційні права, свободи та обовязки людини і громадянина, закріплені насамперед у  Конституції України і є переліком, хоча далеко не повним, засад, що стосуються громадянства України.

Конституційний статус людини і громадянина, загальні положення та принципи щодо організації державної влади і розвитку суспільства, визначення соціальної спрямованості та правового статусу кожної з ланок державного апарату України, закріплення статусу системи органів місцевого самоврядування – всі ці, та низка інших принципово важливих питань є об’єктом дослідження науки конституційного права.

Тема про громадянство України є дуже цікавою і важливою, тому що саме на цих засадах базується взагалі конституційний лад. Громадянство відіграє роль найнижчої сходинки у системі державного утворення. Не випадково питанню громадянства присвячено другий розділ Основного Закону України, та деякі статті інших розділів. У преамбулі зазначається, що саме від імені громадян України прийнято Конституцію – Основний Закон України.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров