Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Принципи громадянства України

Повністю розкрити поняття громадянства можна лише визначивши принципи громадянства України, бо його зміст та функціональне призначення ми вже розглянули. Принципи є тим початком, який пов’язує всі аспекти громадянства. Їх сукупність складає своєрідну систему, кожний елемент якої відображає характер і сутність громадянства.

Громадянство – це невідємна частина всієї системи права, а тому їй властиві загальні принципи, що характеризують цю систему. Принципи громадянства поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні принципи громадянства втілені у Конституції України, Декларації прав національностей України, Законі про національні меншини, Законі про громадянство України. Це, наприклад, принцип повновладдя народу; демократизму; інтернаціоналізму; втілення в інституті громадянства ознак суверенітету держави; поєднання інтересів суспільства, держави і особи; повага до норм міжнародного права тощо.

Спеціальні правові принципи – це, по суті, принципи громадянства України. Вони лежать в основі конкретних відносин особи і держави з приводу виникнення чи припинення громадянства. Такі принципи реалізуються в конкретних правовідносинах на основі відповідних фактів – народження, клопотання про надання статусу громадянина України, вихід з нього тощо.

 


1.  Конституція України, розділ 2, стаття 22.

 

 

 До таких принципів належать: єдинність громадянства України; рівне громадянство як основа

правового статусу особи; загальний порядок прийому до громадянства України поєднання принципу грунту і принципу крові; невизнання автоматичної втрати громадянства; недопустимість позбавлення громадянства; єдність громадянства членів сім’ї; невизнання подвійного громадянства; дозвільний порядок виходу з громадянства; принцип невидачі громадян України іноземній державі; свобода і добровільність вибору громадянства; збереження громадянства України особами, які проживають за кордоном.

Світовим співтовариством не схвалюється практика біпатризму, а єдине громадянство є необхідною умовою існування  суверенної, унітарної держави.

До України входить Автономна Республіка Крим, але її наявність не порушує принципу єдиного громадянства України. Важливо й те, що громадянство України є рівним незалежно від підстав його набуття.

Громадянство України втрачається тільки після настання юридичного факту, а саме – видання Указу Президента України, при наявності підстав, зазначених в законі про громадянство.

Суть положення про право кожної людини на громадянство в тому, що всім комплексом прав людини можна володіти, тільки маючи громадянство тієї чи іншої держави, оскільки є права людини, невід’ємно пов’язані з існуванням у особи громадянства. Ніхто з громадян України не може бути позбавлений права змінити громадянство.

Одруження громадянина або громадянки України  з  особою,  яка перебуває   в   іноземному   громадянстві,   або   з   особою  без громадянства,  а також розірвання  такого  шлюбу  не  змінюють  їх громадянства. Зміна громадянства одним із подружжя не призводить  до  зміни громадянства другого з подружжя. Наша батьківщина піклується про своїх громадян, про це свідчать принципи захисту і піклування, що  деякі з них ми вже розглянули вище, у першому пункті плану.

Положення, закріплені у Конституції України, повністю підтверджуються принципами, визначеними у Законі “Про громадянство України”.

Обсяг прав і свобод, якими може користуватися людина в державі, а також обсяг обов’язків, які на неї покладаються цією державою, перебувають у прямій залежності від наявностя чи відсутності у неї громадянства відповідної держави. Громадянин перебуває під суверенітетом держави, і вона може вимагати від нього виконання обов’язків, навіть якщо він перебуває за межами держави.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Конституційне громадянство України виходить з того, що “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

 

 

 

 

 

 Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обовязком держави.”1.

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право знати свої права і обовязки. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Як відомо, спеціальні принципи наповнюють реальним змістом конкретні конституційно-правові відносини. Вони мають чітко окреслену юридичну природу і знаходять конкретне застосування в безпосередній діяльності держави та її органів. Це, наприклад, принципи громадянства України. У загальних принципах втілюються основні ідеї Конституції, її призначення і соціальна роль. Ці принципи і декларуються безпосередньо в Конституції України. Серед них непорушність прав і свобод людини і громадянина тощо.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров