Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України

Громадянство України набувається:

     1) за народженням;

     2) за походженням;

     3) через прийняття до громадянства України;

     4) через поновлення у громадянстві України;

     5) за іншими підставами, передбаченими цим Законом;

     6) за   підставами,  передбаченими  міжнародними  договорами,

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Даний перелік підстав для набуття громадянства є вичерпним, тобто жодні інші законодавчі чи підзаконні акти не можуть встановлювати додаткових підстав набуття громадянства, або скасувати чи обмежити їх дію.

Основним і найбільш поширеним способом набуття громадянства є філіація

(filiationз французької - звязок, наступництво, повторення), тобто набуття громадянства за народженням.

Другий способ, як видно, так зване укорінення, тобто набуття громадянства в порядку натуралізації (naturalisз лат.- достовірний, законний). Натуралізація розподіляється на дві основних області:

1)    індивідуальну по заявах;

2)    в силу правонаступництва держав.

Громадянство за народженням набувається в свою чергу на основі двох принципів:

а) право крові;

б) право грунту.

____________________________________

1.     Конституція України, розділ 1, стаття 3.

 

 

 

 

За першим принципом дитина набуває громадянства батьків незалежно від місця народження, а за другим – дитина стає громадянином тієї держави, на території Конституція України, розділ 1, стаття 3.   якої вона народилась, незалежно від громадянства батьків. Законодавство України передбачає і змішану систему, де поєднується обидва принципи.

“Дитина, батьки  якої  на  момент  її  народження перебували в

громадянстві України,  є громадянином України незалежно від  того,

чи народилася вона на території України, чи за її межами.”Ця норма відтворює правила сімейного законодавства України.

При різному громадянстві  батьків,  один  з  яких  на  момент

народження  дитини  перебував  у  громадянстві  України,  дитина є

громадянином України:

     1) якщо вона народилася на території України;

     2)  якщо  вона  народилася  за межами держави, але батьки або

один з них у цей час постійно проживали на території України.

При різному громадянстві  батьків,  один  з  яких  на  момент

народження дитини перебував у громадянстві України, якщо в цей час обоє з батьків постійно проживали за межами України,  громадянство

дитини,   яка   народилася  за  межами  України,  визначається  за

письмовою згодою батьків.

        Дитина, батько   чи   мати   якої  на  момент  її  народження

перебували  у  громадянстві  України,  а  другий  був  особою  без

громадянства  чи  був невідомим,  є громадянином України незалежно

від місця її народження.

        У разі  встановлення  батьківства дитини,  мати якої є особою

без громадянства, а батьком визнається громадянин України, дитина,

яка  не досягла 16 років,  стає громадянином України незалежно від

місця її народження.

В силу правонаступництва нове громадянство виникає в результаті поділу або обєднання держав. Громадянство в такому разі виникає в результаті появи нового субєкта міжнародного права. Так було і з появою та затвердженням суверенітету нашої держави.

Натуралізація за індивідуальними заявами регламентується внутрішніми нормами права. Безумовне право повнолітнього іноземця на натуралізацію ні в міжнародному, ні в національному праві не закріплене. Також не регламентується міжнародним правом набуття громадянства шляхом реєстраціі. Критерієм правомірності натуралізації є добровільність з боку натуралізованої особи, яка виражається або в подачі заяви про натуралізацію, або в згоді на натуралізацію при територіальних змінах.

Характерними рисами при натуралізації є:

1)    те, що це акт суверенної держави;

2)    той факт, що натуралізація – це надання громадянства тієї чи іншої держави фізичній особі, яка не має цього громадянства на момент натуралізації;

3)    те, що натуралізація реалізується в порядку, встановленому даною державою;

 

 

 

4) найголовніше, що натуралізація здійснюється за проханням і за згодою зацікавленої особи. Згода на натуралізацію повинна бути чітко обумовлена.

Набути громадянство України шляхом натуралізації за індивідуальними заявами можуть іноземні громадяни та особи без громадянства. Для цього потрібно виконати умови, зазначені у статті 16 Закону про громадянство України:

Іноземці та  особи  без  громадянства  можуть  бути   за   їх

клопотаннями прийняті до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

     1) визнання  і  виконання  Конституції  України  та   законів України;

                    2) неперебування в іноземному громадянстві;

     3) безперервне  проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.

Це правило не поширюється на осіб,  які виявили бажання стати

громадянами України,  за умови, якщо вони народилися чи довели, що

хоча б один із їх батьків, дід чи баба народилися на її території;

     4) володіння українською  мовою  в  обсязі,  достатньому  для

спілкування;

     5) наявність законних джерел існування.

Положення абзацу першого  пункту  3,  пунктів  4,  5  частини

другої  цієї  статті можуть не враховуватися у виняткових випадках

за рішенням Президента  України  щодо  осіб,  які  мають  визначні

заслуги  перед  Україною  або  якщо  їх  прийняття до громадянства

України становить державний інтерес для України.

Після закінчення  дії  пункту  3  статті   2   цього   Закону

громадянство України набувається особами, на яких він поширюється,

в порядку,  встановленому  статтею  16,  без  урахування  положень

абзацу першого пункту 3 та пункту 4 частини другої цієї статті.

Положення абзацу  першого пункту 3 та пункту 4 частини другої

цієї статті не поширюються на осіб,  які  перебувають  у  шлюбі  з

громадянами України.

Застосований у Законі принцип, відповідно до якого здійснюється прийняття до громадянства України, можна сформулювати так: прийнятими до нього з усіх бажаючих можуть бути лише ті особи. Які мають реальні умови користуватися і виконувати обовязки громадянина України.

Законодавство України встановлює обмеження, щодо набуття громадянства окремими особами.

До громадянства України не приймаються особи, які:

     1) вчинили злочини проти людства чи<

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров