Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Порядок визначення та зміна громадянства дітей

Українське законодавство про громадянство детально регламентує питання набуття дітьми громадянства України.

Перш за все, це набуття громадянства за народженням, яке ми детально розглянули у третьому пункті плану.

Статті 14 і 15 Закону “Про громадянство України” закріплюють такі положення, щодо порядку визначення громадянства дітей:

“Дитина, яка  народилася  на  території  України  від осіб без

громадянства,  які постійно проживають в Україні,  є  громадянином

України.”

“Дитина, яка  перебуває  на території України,  обоє з батьків

якої невідомі, є громадянином України.”

Статті 21 та 22 закріплюють, що:

“у разі зміни громадянства батьків, внаслідок якої обоє стають

громадянами  України  або  обоє  виходять  з громадянства України,

змінюється відповідно громадянство їх дітей,  які  не  досягли  16

років.

 

 

 

 

Якщо відомий   один  із  батьків  дитини,  то  в  разі  зміни

громадянства цієї особи відповідно змінюється громадянство дитини,

яка не досягла 16 років.

Якщо обоє   батьків або один з батьків дитини,  яка  проживає

на території України,  виходять з громадянства України і при цьому

не беруть участі у вихованні дитини,  над якою  встановлено  опіку

або  піклування  громадян України,  дитина за клопотанням батьків,

опікуна або піклувальника зберігає громадянство України.”

Тобто зміна громадянства України відбуваються автоматично, і на це не потрібна згода дітей.

Законодавством України регулюється питання набуття дитиною громадянства України в разі набуття громадянства України одним із батьків. Воно передбачає при цьому три варіанти набуття громадянства:

“якщо громадянином  України  стає  один  з  батьків,  а другий

залишається іноземцем,  дитина може набути громадянства України за

клопотанням  про  це  того  з  батьків,  який набуває громадянства

України, та за згодою другого з батьків.

Якщо громадянином  України  стає  один  з  батьків,  а другий

залишається особою  без  громадянства,  дитина,  яка  проживає  на

території України, стає громадянином України.

Якщо громадянином України  стає  один  з  батьків,  а  другий

залишається  особою  без громадянства,  дитина,  яка проживає поза

межами України,  може набути громадянства України  за  клопотанням

про це того з батьків, який набуває громадянства України.”

Такий варіант:

“Якщо з громадянства України виходить один з батьків, а другий

залишається  громадянином  України,  дитина  зберігає громадянство

України.

За клопотанням  того з батьків,  який виходить з громадянства

України,  та за письмовою згодою другого з батьків,  який зберігає

громадянство України, і з додержанням вимог статті 27 цього Закону

дитині може бути дозволено змінити громадянство.”

У випадку усиновлення, встановлення  над  дитиною опіки  або піклування, користуються статтею 25 Закону про громадянство.

“Дитина, яка є іноземцем або особою  без  громадянства  і  яку

усиновлюють  громадяни  України  чи над якою встановлено опіку або

піклування громадян України, стає громадянином України.

Дитина,  яка  є  іноземцем  або особою без громадянства і яку усиновлює  подружжя  чи  над  якою  встановлено  опіку, піклування подружжя,  один  з якого є громадянином України, а другий – особою без громадянства, стає громадянином України.

Дитина, яка   є  особою  без  громадянства  і  яку  усиновлює подружжя чи над якою встановлено опіку, піклування подружжя, один з якого є громадянином України, стає громадянином України.

 

 

 

Дитина, яка є іноземцем і яку усиновлює подружжя чи над якою встановлено   опіку,   піклування   подружжя,   один   з  якого  є громадянином України,  а другий  -  іноземцем,  стає  громадянином України за згодою усиновителів, опікунів, піклувальників.”

Слід зауважити, що за дитиною,  яка  є  громадянином   України   та   усиновлена

подружжям,  один  з  якого  є  громадянином  України,  а  другий - іноземцем,  зберігається  громадянство  України.  За   клопотанням усиновителів    такій   дитині   може   бути   дозволено   змінити громадянство.

За дитиною,  яка є громадянином України та усиновлена особами без громадянства  або  подружжям,  один  з  якого  є  громадянином України,   а   другий  -  особою  без  громадянства,  зберігається громадянство України.

За дітьми, усиновленими іноземцями, зберігається громадянство України.  У  разі набуття громадянства іншої держави по досягненню 18-річного віку вони мають визначитися щодо громадянства України.

Найголовніша стаття Закону про громадянство, на мій погляд, про необхідність згоди дітей при зміні їх громадянства:

“Зміна  громадянства  дітей  віком  від  16 до 18 років у разі зміни  громадянства  їх  батьків,  а також у разі усиновлення може відбуватися  тільки  за  згодою  дітей  у  порядку,  передбаченому статтею 34 цього Закону.”

Отже всі можливі випадки, передбачені законодавством України, і тому на території нашої батьківщини не повинно виникати проблем, повязаних з наданням громадянства маленьким мешканцям.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров