Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Повноваження органів, організацій та посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України

 

 

До органів, які беруть участь у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством, належать: Президент України; Комісія при Президентові України з питань громадянства; Міністерство внутрішніх справ і підвідомчі йому органи; Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України за кордоном.

В системі цих органів найбільші повноваження має Президент України. Він за чинною Конституцією є главою держави і виступає від її імені. До того ж він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод людини й громадянина і в цьому зв'язку Президент має велике коло функцій і повноважень внутрішнього та зовнішнього характеру.

Розділ 5, стаття 106, пункт 26 Конституції України:

“приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні.”З питань громадянства Президент видає Укази, тобто тільки він приймає остаточне рішення щодо таких питань.

_________________________________________________________

1.Закон України “Про громадянство України”, розділ 5, стаття 29.

 

 

Повноваження Президента України записані у Законі про громадянство так:

        Президент України приймає рішення відповідно  до  Конституції України

        ( 254к/96-ВР ) і цього Закону про:

     1) прийняття до громадянства України;

                    2) припинення громадянства України.

Комісія з питань громадянства України виносить на розгляд Президента України зауваження по кожній заяві. Вона зясовує факти, які можуть бути перепоною особі стати громадянином України. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують всі члени Комісії, що брали участь у засіданні. Таку Комісію створює Президент для попереднього розгляду питань, повязаних з громадянством. Її повноваження зазначені у Законі України “Про громадянство України”.

“Для попереднього розгляду питань громадянства,  зазначених  у статті 28 цього Закону, Президент України утворює Комісію з питань громадянства.

При розгляді заяв і  подань  з  питань  громадянства  Комісія всебічно оцінює доводи заявника, зміст подання, висновки державних органів, інші документи.

Комісія  має  право  вимагати  у  справі,  що  перебуває у її провадженні,   матеріали,   документи  від  відповідних  державних органів  і  об'єднань громадян, які подають необхідну інформацію у встановлений  Комісією  строк,  у  тому  числі  і  про  можливість працевлаштування,  житлового  та  іншого  забезпечення  заявника в Україні.

Комісія вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо кожної  заяви  або  подання,   висновки   щодо   виконання   умов, передбачених статтею 16 цього Закону.

Рішення Комісії   оформляється  протоколом,  що  підписується всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.”

Міністерство внутрішніх справ і його органи на місцях виконують велику підготовчу роботу з питань, повязаних з громадянством України. Повноваження органів внутрішніх справ такі:

“Міністерство внутрішніх  справ  України і підпорядковані йому

органи в Автономній Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві  і

Севастополі:

     1) приймають від осіб,  які постійно проживають на  території

України, заяви з питань громадянства України і разом з необхідними

документами надсилають на розгляд Президента України;

     2) визначають належність осіб,  які проживають  на  території

України, до громадянства України;

     3) готують  подання  про втрату громадянства України особами,

які постійно проживають на території України;

     4) реєструють припинення громадянства  України  особами,  які

постійно проживають на території України.”1.

Взагалі Міністерство внутрішніх справ і підвідомчі йому органи, що наділені відповідною компетенцією, виконують три основні функції.

 

 

 

 

 

Вони приймають заяви з питань громадянства, визначають належність до громадянства України, проводять оформлення документів з питань громадянства України.

Питаннями, повязаними з громадянством України, займаються також Міністерство   закордонних  справ України, дипломатичні представництва та

консульські установи України.

“Міністерство закордонних    справ    України,    дипломатичні представництва і консульські установи України:

     1) приймають  від осіб,  які постійно проживають за кордоном, заяви  з  питань  громадянства  України  і  разом  з   необхідними документами надсилають на розгляд Президента України;

     2) визначають належність осіб,  які  постійно  проживають  за кордоном, до громадянства України;

     3) готують  подання  про  припинення   громадянства   України особами, які постійно проживають за кордоном;

     4) реєструють припинення громадянства  України  особами,  які постійно проживають за кордоном;

1)    ведуть облік громадян України,  які постійно проживають за кордоном.

Згідно третього пункту цієї статті Закону, орган, який вносить подання про втрату громадянства,  залежно від її підстав, оформляє такі документи:

     1) подання;

     2) документ, що підтверджує факт добровільного набуття особою громадянства іншої держави (пункт 1 статті 20);

     3) документ,   який   підтверджує, що особа перебуває на військовій службі, в  службі  безпеки,  правоохоронних  органах, органах  юстиції або органах  державної  влади іноземної держави (пункт 2 статті 20);

     4) висновок  відповідних органів про неправдиві відомості чи фальсифікацію документів, які були подані для набуття громадянства України, або рішення суду (пункт 3 статті 20);

2)    документ  відповідного  дипломатичного  представництва  чи консульської установи  України про те, що особа, яка постійно проживає за кордоном,  протягом семи років без поважних причин не стала на консульський облік (пункт 4 статті 20). 2.

Усі функції щодо порядку розгляду заяв і подань з питань громадянства України, які на території України виконує Міністерство внутрішніх справ України, та нотаріальні функції щодо таких заяв і подань за кордоном здійснюють дипломатичні представництва або консульські установи України.

Положення, що стосуються питань виконання рішень з питань громадянства України теж зафіксовані у Законі про громадянство.

Виконання рішень з питань громадянства  щодо осіб,  які постійно  проживають  в Україні, покладається на Міністерство внутрішніх справ України та 

_____________________________________________________________

2.  Закон України “Про громадянство України”, розділ 6, стаття 34.

 

 

 

підпорядковані  йому органи  в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, відділи  реєстрації  актів  громадянського  стану місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а щодо осіб,

які постійно проживають за кордоном, - на Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і  консульські установи України.

Щодо видачі паспортів і посвідок на проживання, то особам, які набули у  встановленому  Законом України “Про громадянство України” порядку громадянства України, органи  внутрішніх  справ України або дипломатичні представництва чи консульські  установи України видають паспорти громадянина України. У документах дітей, які не досягли 16 років, робиться запис про їх належність до громадянства України.

Особам, які проживають в Україні і не є громадянами України, органи внутрішніх справ України видають посвідки на проживання.

Контроль за  виконанням  рішень з питань громадянства здійснюється Комісією   при Президенті України з питань громадянства.

Оскарження рішень з питань громадянства:

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров