Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (18)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Управління проектом реструктуризації системи маркетингу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Підготовчий етап проекту реструктуризації системи маркетингу на комерційно-виробничому підприємстві 6

1.1. Характеристика системи маркетингу на підприємствах галузі 6

1.2. Розробка концепції проекту. 9

1.2.1. Формування задуму (ідеї) проекту. 9

1.2.2. Цілі і завдання проекту. 10

1.2.3. Аналіз здійсненності проекту. 11

1.3 Діагностика системи маркетингу підприємства "як є". 13

1.3.1 Методологія діагностики системи продажів і маркетингу. 13

1.3.2. Аналіз виконання основних функцій "як є". 15

1.3.3. Аналіз бізнес-процесів служби маркетингу. 17

1.3.4. Аналіз організаційної структури служби маркетингу. 21

1.3.5.Аналіз документів, що регулюють здійснення бізнес-процесів. 22

1.3.6. Висновки. 23

Розділ 2. Управління проектом реструктуризації системи маркетингу. 24

2.1 Характеристика статуту проекту. 24

2.2 Модель системи маркетингу "як повинне бути". 36

2.2.1 Визначення короткострокових  і середньострокових цілей і завдань служби маркетингу. 36

2.2.2 Опис загального переліку бізнес-процесів, функціональних моделей і специфікації БП   37

2.2.3 Перелік бізнес-процесів системи маркетингу. 38

2.3 WBS проекту реструктуризації системи маркетингу. 54

2.4 Організаційна структура й матриця відповідальності проекту реструктуризації системи маркетингу. 63

2.5 Постановка стратегічного управління проектом реструктуризації системи маркетингу на основі технології Balanced Scorecard  (стратегічної карти збалансованих показників) 70

Розділ 3. Моніторинг реалізації проекту реструктуризації системі маркетингу. 81

3.1. Управління функціями проекту реструктуризації системи маркетингу. 81

3.1.1. Планування проекту реструктуризації системи маркетингу. 81

3.1.2. Управління вартістю проекту. 85

3.1.3. Контроль проекту. 90

3.1.4. Завершення проекту. 93

3.2 Управління підсистемами проекту реструктуризації системи маркетингу. 93

3.2.1 Управління календарним планом проекту. 93

3.2.2. Управління ресурсами проекту. 96

3.2.3. Управління комунікаціями проекту. 100

3.2.4 Управління ризиками проекту. 107

3.2.5. Управління якістю проекту. 113

Висновки. 126

Перелік використаних інформаційних джерел. 131

Додатки. 137


Вступ

 

Маркетинговим підрозділам підприємств у силу динамічності ринку, стану внутрішньої і зовнішньої середи  весь час доводиться ставити нові цілі і вирішувати нові задачі, проводити нові дослідженні, розробляти і реалізовувати нові проекти. Іншими словами, маркетингова служба повинна потенційно володіти високим ступенем готовності до нового режиму функціонування. Причому маркетингові функції повинні пронизувати всі підрозділи підприємства: технологічні, економічні, виробничі та інші.

Проблема ефективності маркетингових підрозділів підприємств і маркетингових функцій взагалі особливо гостро відчувається у сфері малого та середнього бізнесу, якому постійно загрожує конкуренція з боку великих під

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров