Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (9)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характеристика статуту проекту

Місія проекту (головна мета проекту) - реструктуризація бізнес-процесів системи маркетингу підприємства на концептуальній основі проектного управлііння, концепції реінжинірингу і менеджменту якості для підвищення задоволеності внутрішніх і зовнішніх споживачів [1].

Стратегія проекту - опис результатів і процесів, які повинні бути виконані для досягнення всієї сукупності цілей, що стоять перед проектом, - складається в досягненні наступних результатів:

·         Опис (моделювання) функціональної структури системи маркетингу підприємства "як є".

·         Опис організаційно-управлінської структури служби маркетингу "як є".

·         Опис і аналіз проблем, що стримують розвиток системи маркетингу.

·         Опис (моделювання) функціональної структуру підприємства "як повинне бути".

·         Розробка стратегії й програми реорганізації системи маркетингу  фірми.

·         Розробка бюджету проекту.

·         Створення команди проекту для проведення підготовки проекту реструктуризації і його здійснення.

·         Здійснення проекту реструктуризації.

·         Аналіз здійсненої реструктуризації системи маркетингу [49, 65].

Реалізація стратегії буде мати чотири етапи:

1.Підготовчий етап.

2.Етап планування.

3.Етап реалізації

4.Етап завершення проекту

Управління і контроль за реалізацією стратегії буде здійснюватися за такими параметрами та характеристиками проекту, як:

·         обсяги й види робіт  проекту;

·         вартість, витрати по проекті;

·         часові параметри, що включають строки, тривалості й резерви виконання робіт, етапів, фаз проекту; а також взаємозв'язок робіт;

·         ресурси, необхідні для здійснення проекту, у тому числі людські, а також обмеження по ресурсах;

·         якість проектних рішень [29].

Реалізація стратегії припускає здійснення певних змін в організаційній структурі й організаційній культурі. Насамперед  буде потрібно створення спеціального координаційного механізму на додаток до діючої організаційної структури управління - проектну групу, а також розробка програми організаційних змін, спрямованої на подолання опору організаційним змінам і  підтримку, що забезпечує проекту реструктуризації, з боку персоналу підприємства.

Метою даного документа є визначення порядку й правил управління проектом реструктуризації системи маркетингу підприємства.

Устав містить загальний опис робіт і забезпечує основу для загального розуміння проекту, включаючи визначення того, що входить у рамки проекту, а що залишено за його рамками. Документ описує основні особливості організації проекту, порядок взаємодії сторін у ході виконання проекту, порядок рішення проблем і внесення змін у проект [45].

Ключовими завданнями уставу проекту є:

·         визначення цілей і завдань проекту;

·         регламентація процесу управління проектом і взаємодії співробітників у ході виконання проекту;

·         надання допомоги керівництву проекту в управлінні проектом;

·         забезпечення необхідного рівня якості, відповідно до  якого повинен виконуватися проект.

Застосовуваний підхід розроблений відповідно до  методології "убудованого в процес" управління якістю робіт проекту на противагу концепції "інспекції після" події, що трапилась.

Ціль проекту вважається досягнутої, коли всі завдання виконані.

Завдання проекту - формулювання проміжних результатів проекту, які можна виміряти і які впливають на хід виконання проекту.

Необхідні умови ведення проекту

Розробка даного документа велася, виходячи із припущення, що зазначені нижче умови будуть виконані. У випадку, якщо та або інша вихідна умова виявиться невірною, можливо, буде потрібно переглянути бюджет, строки або обсяг проекту.

Передбачувані умови для ведення проекту полягають у наступному:

·         активна підтримка проекту з боку керівництва;

·         створення адекватних робочих умов для членів команди проекту: виділене приміщення для роботи команди проекту, з обладнаними робочими місцями й необхідними засобами зв'язку;

·         своєчасне надходження необхідної для реалізації проекту інформації від відповідних посадових осіб, інформація повинна бути максимально повною, достовірною й адекватною запитам;

·

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров