Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Управління ризиками проекту

Під ризиком проекту розуміється  потенційна, чисельно вимірна можливість несприятливих ситуацій і пов'язаних з ними наслідків у вигляді збитку,  несприятливої зміни основних керованих параметрів проекту у зв'язку з невизначеністю, тобто  з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими, у тому числі форс-мажорними, обставинами, а також у зв'язку з можливістю одержання непередбаченого результату залежно від  прийнятої дії (бездіяльності) [49, c. 83].

Під управлінням ризиками розуміється сукупність методів аналізу й нейтралізації факторів ризику.

Управління ризиками проекту включає наступні процеси:

·         виявлення й ідентифікація можливих ризиків;

·         аналіз і оцінка ризиків;

·         вибір методів управління ризиком;

·         застосування обраних методів управління ризиком;

·         реагування на настання ризикової події;

·         розробка й реалізація заходів зниження ризиків;

·         контроль, аналіз і оцінка заходів по зниженню ризиків і вироблення рішень.