Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (7)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Управління ризиками проекту

Під ризиком проекту розуміється  потенційна, чисельно вимірна можливість несприятливих ситуацій і пов'язаних з ними наслідків у вигляді збитку,  несприятливої зміни основних керованих параметрів проекту у зв'язку з невизначеністю, тобто  з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими, у тому числі форс-мажорними, обставинами, а також у зв'язку з можливістю одержання непередбаченого результату залежно від  прийнятої дії (бездіяльності) [49, c. 83].

Під управлінням ризиками розуміється сукупність методів аналізу й нейтралізації факторів ризику.

Управління ризиками проекту включає наступні процеси:

·         виявлення й ідентифікація можливих ризиків;

·         аналіз і оцінка ризиків;

·         вибір методів управління ризиком;

·         застосування обраних методів управління ризиком;

·         реагування на настання ризикової події;

·         розробка й реалізація заходів зниження ризиків;

·         контроль, аналіз і оцінка заходів по зниженню ризиків і вироблення рішень.