Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Управління ризиками проекту

Під ризиком проекту розуміється  потенційна, чисельно вимірна можливість несприятливих ситуацій і пов'язаних з ними наслідків у вигляді збитку,  несприятливої зміни основних керованих параметрів проекту у зв'язку з невизначеністю, тобто  з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими, у тому числі форс-мажорними, обставинами, а також у зв'язку з можливістю одержання непередбаченого результату залежно від  прийнятої дії (бездіяльності) [49, c. 83].

Під управлінням ризиками розуміється сукупність методів аналізу й нейтралізації факторів ризику.

Управління ризиками проекту включає наступні процеси:

·         виявлення й ідентифікація можливих ризиків;

·         аналіз і оцінка ризиків;

·         вибір методів управління ризиком;

·         застосування обраних методів управління ризиком;

·         реагування на настання ризикової події;

·         розробка й реалізація заходів зниження ризиків;

·         контроль, аналіз і оцінка заходів по зниженню ризиків і вироблення рішень.