Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (8)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (8)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Управління ризиками проекту

Під ризиком проекту розуміється  потенційна, чисельно вимірна можливість несприятливих ситуацій і пов'язаних з ними наслідків у вигляді збитку,  несприятливої зміни основних керованих параметрів проекту у зв'язку з невизначеністю, тобто  з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими, у тому числі форс-мажорними, обставинами, а також у зв'язку з можливістю одержання непередбаченого результату залежно від  прийнятої дії (бездіяльності) [49, c. 83].

Під управлінням ризиками розуміється сукупність методів аналізу й нейтралізації факторів ризику.

Управління ризиками проекту включає наступні процеси:

·         виявлення й ідентифікація можливих ризиків;

·         аналіз і оцінка ризиків;

·         вибір методів управління ризиком;

·         застосування обраних методів управління ризиком;

·         реагування на настання ризикової події;

·         розробка й реалізація заходів зниження ризиків;

·         контроль, аналіз і оцінка заходів по зниженню ризиків і вироблення рішень.