Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (7)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (12)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Управління вартістю проекту

Управління вартістю проекту велося на підставі затвердженого базового плану проекту за допомогою MS Project.

Зроблений на підставі декомпозиції розподіл ресурсів проекту дозволив розрахувати базову вартість реалізації проекту. MS Project дозволив розрахувати бюджет проекту, що включає в себе тільки прямі витрати на реалізацію робіт, що становлять вартість людської праці. Розрахункова базова вартість проекту склала 50 941,97 грн.:

1. Вартість підготовчого етапу - 656 грн.

2. Вартість етапу планування - 30473 грн.

3. Вартість етапу реалізації - 19412 грн.

4. Вартість етапу завершення - 400 грн.

Розрахунковий бюджет проекту представлений на нижчеподаному рисунку.

 

Рис.3.2 Бюджет проекту.

 На рис. 3.2 представлене графічне відображення розподілу базових прямих витрат проекту відповідно до  календарного графіка проекту.

Рис. 3.3. Бюджет проекту

Крім прямих витрат, бюджет реалізації проекту включає також накладні витрати, що розподіляють рівномірно на весь проект. Список накладних витрат представлений у таблиці.

Таблиця 3.1

Статті витрат

Стаття витрат

Сума за місяць, грн.

Оренда приміщень

300

Електроенергія

50

Телефон

2000

Інтернет

500

Канцелярія, видаткові матеріали

100

Зарплата технічного персоналу

200

Загальногосподарські витрати

100

Амортизація устаткування

50

Інші непрямі витрати

100

Разом

3400

Крім зазначених щомісячних накладних витрат також передбачалася одноразова покупка літератури й іншої інформації для комерційного використання на суму 500 грн.

Загальна тривалість проекту склала 265 днів - 8,8 місяця. Таким чином, загальний бюджет проекту за весь період склав:

 

Бюджет проекту = Прямі витрати + Накладні витрати

 

Бюджет проекту = 50941,97 + 8,8*3400 + 500 = 81361,97 грн.

 

У процесі реалізації проекту на зміну його базової (запланованої) вартості впливали  різні фактори, такі як:

1. зміна тривалості робіт;

2. зміна трудозатрат на виконання робіт;

3. людський фактор (тимчасова відсутність одного з учасників через  хворобу);

4. підвищення вартості праці.

На рис.3.4 представлений графік, що показує порівняльну динаміку базових і фактичних витрат  проекту.

 

Рис. 3.4 Відстежування витрат проекту.

З рис.3.4 видно, що в ході реалізації проекту фактичні витрати мають деякі відхилення від базових (запланованих) як у більшу, так і в меншу сторону. Таке поводження витрат має місце завдяки тому, що в ході реалізації строго контролювався бюджет проекту й при перевищенні запланованого бюджету на певній ділянці реалізації відразу приймалися заходи щодо управління вартістю проекту, що складалися в навмисному урізуванні бюджету наступних робіт за рахунок скорочення їхньої тривалості, або зниження трудовитрат.

Mіcrosoft Project має розвинені засоби для виявлення відхилень поточного стану вартості проекту від базового плану. Одними з таких засобів є діаграми витрат об'єкта й діаграми освоєного обсягу, які дозволяли графічними засобами відслідковувати поточний стан витрат по проекті, а також освоєний обсяг проекту,  виявляти відхилення й оперативно робити відповідні коригувальні дії по ліквідації відхилень від базового плану. Метод освоєного обсягу був одним з методів, що застосовувалися для управління вартістю проекту.

Застосування Mіcrosoft Project давало можливість здійснювати постійний моніторинг вартості проекту.

 

Рис. 3.5. Освоєний обсяг проекту

На рис. 3.5 показана стандартна форма звіту з інформацією про стан справ по проекті, що дозволяє моментально оцінити розбіжності між плановими й фактичними витратами й прийняти відповідні коригувальні дії, наприклад, скорочення робочого часу приваблюваних для проекту фахівців за рахунок усунення дублювання ряду робіт.

Метод освоєного обсягу дозволяв менеджеру проекту вчасно вживати

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров