Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Основні принципи кредитної політики комерційних банків

Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управ­ління кредитними операціями — основа фінансової та ринкової стабільності комерційних банків (з урахуванням визначального місця, що посідають кредитні операції в портфелі банківських активів).

У сучасних умовах з метою забезпечення ефективної кредитної діяльності комерційні банки розробляють власну внутрішню кредитну політику та впроваджують практичні механізми її реалізації.

Кредитна політика банку визначає завдання й пріори­тети кредитної діяльності, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації власне кредитного процесу. Кредитна політика є основою організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку й повинна чітко визначати цілі кредитування, правила їх реалізації, а також відповідне документальне методичне забезпечення.

Кредитну політику розробляють з урахуванням стратегії й тактики банку в сфері управління активними операціями, вона зумовлює основні напрями кредитної діяльності[1]:

?   стандарти і критерії діяльності банківських працівників, які відповідають за надання кредитів;

?   основні дії менеджерів, які приймають стратегічні рішення у сфері кредитування;

?   принципи оцінки та контролю якості управління кредитною діяльністю банку.

Відповідальність за розробку кредитної політики та механізмів її реалізації покладається на кредитний комі­тет, який очолює, як правило, перший керівник комерційного банку.

Розробка внутрішньої кредитної політики потребує чіткого формулювання цілей кредитування, узгодження їх із загальною політикою і стратегією банку.

Загалом, кредитна політика має відображати такі ключові моменти організація кредитної діяльності;

?   управління кредитним портфелем;

?   контроль за кредитним процесом;

?   ліміти по окремих напрямах кредитування;

?   механізм супроводження кредитних угод (кредитний моніторинг);

?   формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами.

Способи і методи реалізації кредитної політики формалізуються у відповідних внутрібанківських документах, основними серед яких є стандарти кредитування і кредитні інструкції.

Стандарти кредитування є першою складовою реалізації кредитної політики. Вони містять зразки доку­ментів, з якими працюють кредитні менеджери та виконавці, перелік дій працівників банку, які відповідають за здійснення процесу банківського кредитування[2]. Основне завдання стандартів кредитування — визначити практичні дії з реалізації кредитної політики. У них мають бути відображені такі основні моменти:

?   порядок збирання та аналізу фінансової інформації;

?   вимоги щодо забезпечення кредитів, гарантій та поручительств;

?   правила організації кредитного процесу;

?

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров