Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Русский язык и культура речи: Учебно-методический материал / Cост. С.А. Реглина; СибГИУ. – Новокузнецк, 2001.- 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Русский язык и культура речи: Учеб.-метод. материалы /Сост.: О.А. Ласковец: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 30с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Зоря И.В. Проектирование внутридомовых и квартальных систем горячего водоснабжения: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Берецкая Е.А. Б485 Основы культуры речи: Учеб. пособие / ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. - 186 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методы психологических исследований: Метод. указ./ Сост.: С.Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 35 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 2/ Сост.: Е. А. Сафонова: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. – с. 32 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Визуальное город

У певному сенсі місто можна розглядати як невербальну систему комунікації, як набір знаків та значень, що створюються і передаються його мешканцями, окремими соціальними групами чи інститутами, і формують так званий «режим правди» (використовуючи термінологію М. Фуко)

 

В определенном сенсе город можно рассматривать как невербальную, визуальную систему  коммуникации, как набор знаков и значений, которые создаются и передаются его жителями, отдельными социальными группами или институтами, и формируют, использую терминологию М. Фуко, так называемый «режим правды».

 

Джон Шорт «Міста –це системи символічної комунікації, які свідчать про те, хто є носієм влади, і те, на чому ця влада тримається. Форма, призначення, розмір, внутрішнє планування, чи зовнішній дизайн – усе це є свідченням природи, особливостей розподілу та боротьби за владу в своїй основі спирається на значення, які репрезентував, репрезентує чи міг би репрезентувати міський простір. Насправді місто-це система знаків, які демонструють владу і престиж, статус і вплив, перемоги і поразки »

 

Джон Шорт «Города – это системы символической коммуникации, которые свидетельствуют о том, кто является носителем власти,  на чем эта власть держиться. Форма, назначение, размер, внутренее планирование, или внешний дизайн – все это является свидетельством природы, особенностей распределения и борьбы за власть в своей основе опирается на значения, которые репрезентировало, репрезентирует и могло бы реперзентировать городское пространство. На самом деле город – это система знаков, которые демонстрируют власть и престиж, статус и влияние, победы и поражения».Размер файла: 65.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров