Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Перехідна, імпульсна, амплітудно-частотна, фазо-частотна та відгук кола на задану вхідну дію

ЗМІСТ

 

                        Реферат                                                                        3

                        Вступ                                                                           5   

                        Умови завдання                                                          6

                        Розрахунки                                                                  8

                           Завдання 1                                                                8

                           Завдання 2                                                                8

                           Завдання 3                                                                 9

                           Завдання 4                                                               11

                           Завдання 5                                                               12

                           Завдання 6                                                               13

                           Завдання 7                                                               14

                           Завдання 8                                                                14

                         Висновки                                                                   15

                         Перелік посилань                                                      16

                             

 

Реферат:

Робота містить у собі:

 

·       Ілюстрацій – 6 шт.

·       Графіків –  6шт.

·       Формул (загальноговигляду) – 9шт.

 

Вживані формули:

 

1.    Н(p) = К(р) , де К(р) – операторна характеристика кола.  Це формула зображення імпульсної характеристики у загальному вигляді.

 

2.    G(p) =, де К(р) – операторна характеристика кола. Це формула зображення перехідноїхарактеристики у загальному вигляді.

 

3.    де   - примусова складова, A - вільна складова. Це формула перехідної характеристикидля класичного методу розрахунку.

 

4.    =-,.  де Rе  еквівалентний опір,С – значення ємності, р-              корінь характеристичного рівняння.

 

5.    . Це формула імпульсної характеристики для класичного методу розрахунку.

 

6.    U2(р)= К(pU1(р)  . Це формула відгукуу загальному вигляді для розрахунку операторним методом.

 

7.    Н(p) =  . Це формула операторноїхарактеристики кола. Де  а