Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Впровадження соціально – психологічної служби в органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як передумова успішної інтеграції України до Євросоюзу

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………...................

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Теоретико–методологічні засадидержавного та місцевого управління..............................................................................................................

1.2. Обґрунтування доцільності та необхідностізапровадження соціально-психологічної служби в орган влади.....................…........................

1.3. Світовий досвід здійснення менеджменту людськихресурсів на державній службі..................................................................................................

 

РОЗДІЛ 2. CУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Аналізсучасного стану функціонування органів виконавчої влади та органів місцевогосамоврядування......................................................

2.2. Проблемні питання здійснення менеджментулюдських ресурсів на державній службі  тав місцевому управлінні...............................................

 

РОЗДІЛ 3. ВПРОВАДЖЕННЯСОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ - ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІОРГАНУ ВЛАДИ

3.1. Основні напрямки діяльностісоціально-психологічної служби в органівлади...........................................................................................................

3.2. Шляхи запровадження соціально-психологічноїслужби на державну службу та у місцевеуправління..........................................................

ВИСНОВКИ ТАПРОПОЗИЦІЇ.……...................................................…........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................

ДОДАТКИ............................................................................................................. Размер файла: 129.82 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров