Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (2)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (4)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Формування та реалізація державної кадрової політики на рівні регіону

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП                                                                                                                              3

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ УМОВ ФОРМУВАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ КАДРОВОЇПОЛІТИКИ                                                                                                7

 

1.1.     Сутність та цілідержавної кадрової політики                                                    7

1.2.     Методологічні  підходи до   дослідження   проблем формування і

реалізації кадрової політики                                                                                        13           

1.3.     Нормативно-правові   засади формування  регіональної   кадрової

політики                                                                                                                         23

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗСУЧАСНОГО СТАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО  ФОРМУВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІРЕГІОНУ                                  29

 

2.1. Формування   складу   державних  службовців у Харківській області            29                                

2.2. Формування кадрового резерву державної служби                                            34

2.3. Аналіз  заходів  щодо  залучення молоді  до державної служби та 

служби  в  органах місцевого самоврядування                                                           44

2.4. Аналіз стану професійного навчання державних службовців                           48

 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ   КАДРОВОЇ   ПОЛІТИКИ   НА РІВНІ РЕГІОНУ                                                                            58

 

3.1. Поліпшення   законодавчо-нормативної   бази  функціонування  та

розвитку державноїслужби                                                                                         58

3.2. Розробка заходів  щодо  підвищення рівня кадрового забезпечення

державної служби в регіоні                                                                                         65

3.3.Критерії  ділових  і професійних  якостей кандидатів назаміщення

вакантних посаддержавних службовців                                                                    74

3.4. Шляхи підвищення мотивації праці державних службовців                             78

 

ВИСНОВКИ                                                                                                                  83

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                     88

 

 Размер файла: 119.13 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров