Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (9)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Основи внутрішньої організації та менеджменту органів державної влади

ПРАКТИКУМ

 

1.     Сформулюйте місію органу виконавчої влади або місцевого самоврядування(далі –“організації”), базуючись на інтересах, сподіваннях виборців (населення)регіону.

2.    Визначте компоненти факторів зовнішнього оточенняорганізації.

3.    Виявіть зв’язки між виборцями (населенням) та організацією.

4.    Визначте складові системи менеджменту організації.

5.    Побудуйте дерево цілей організації.

6.    Розробіть модель управління за цілями організації.

7.    Дайте аналіз навколишнього середовища організації.

8.    Сформулюйте реальну стратегію організації.

9.    Побудуйте організаційну структуру, яка спроможна реалізуватистратегію організації.

10. Дайте оцінку наявноїорганізаційної структури, в тому числі на основі функціонального аналізу таелементів контролінгу.

11. Розробіть модельорганізаційно-регламентаційного забезпечення організації (оргпроектування).

12. Розробіть модельінформаційного і комунікаційного забезпечення організації та її зв’язків згромадськістю. Размер файла: 75 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров