Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (3)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Основи внутрішньої організації та менеджменту органів державної влади

ПРАКТИКУМ

 

1.     Сформулюйте місію органу виконавчої влади або місцевого самоврядування(далі –“організації”), базуючись на інтересах, сподіваннях виборців (населення)регіону.

2.    Визначте компоненти факторів зовнішнього оточенняорганізації.

3.    Виявіть зв’язки між виборцями (населенням) та організацією.

4.    Визначте складові системи менеджменту організації.

5.    Побудуйте дерево цілей організації.

6.    Розробіть модель управління за цілями організації.

7.    Дайте аналіз навколишнього середовища організації.

8.    Сформулюйте реальну стратегію організації.

9.    Побудуйте організаційну структуру, яка спроможна реалізуватистратегію організації.

10. Дайте оцінку наявноїорганізаційної структури, в тому числі на основі функціонального аналізу таелементів контролінгу.

11. Розробіть модельорганізаційно-регламентаційного забезпечення організації (оргпроектування).

12. Розробіть модельінформаційного і комунікаційного забезпечення організації та її зв’язків згромадськістю. Размер файла: 75 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров