Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Тема5 : «ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 

Обліквиконання бюджету у фінансових органах (місцеві фінансові органи та органиДержавного казначейства України) здійснюють відповідні служби цих органів. Так,облік виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів задоходами здійснюють органи Державного казначейства.

Облік виконання місцевих бюджетів за видатками до повноговпровадження казначейського обслуговування ведуть управління бухгалтерськогообліку і звітності у складі головних фінансових управлінь обласних, міських(міст Києва і Севастополя) державних адміністрацій, а також відділибухгалтерського обліку і звітності районних, міських і районних у містахфінансових управлінь.

Післявпровадження повнофункціонального казначейського обслуговування місцевихбюджетів їх облік виконання буде здійснюватися територіальними органамиДержавного казначейства.

Фінансовіоргани належать до бюджетних установ. Крім обліку виконання бюджету, вониздійснюють облік виконання своїх кошторисів. Облік виконання бюджету і обліквиконання кошторису у фінансових органах чітко розмежовані.

Бюджетнимобліком називається сукупність облікових процедур про рух істан фінансових ресурсів при виконанні бюджету та виконанні кошторисівбюджетних установ. Размер файла: 97.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров