Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Розглядаються проблеминедержавного пенсійного забезпечення в Україні, ана­лізуються макроекономічніпередумови та ризики щодо його подальшого розвитку. Обґрунтовуютьсяактуальність і перспективність даного виду соціального захисту в умовахдепопуляції, старіння населення та поширення нестандартних форм зайня­тості,пропонуються заходи з удосконалення існуючої моделі недержавного пенсій­ногозабезпечення.

Реформування пенсійної системи- одне з найважливіших завдань розбудови соціальне орієнтованої ринковоїекономіки в Україні. Трирівнева пенсійна система, задекларована в ЗаконахУкраїни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та"Про недержавне пенсійне забезпечення", передбачає реформування існуючоїсолідарної системи (перший рівень) і створення додаткової - нагромаджувальноїскладової, яка, у свою чергу, включатиме загальнообов'язкове державнестрахування (другий рівень) та недержавне пенсійне забезпечення (третійрівень).Размер файла: 49 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров