Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (18)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (14)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (14)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни „Фінансовий ринок”

Методичнівказівки до виконання індивідуальної роботи

здисципліни „Фінансовий ринок”

 

Мета виконання індивідуальної роботи

         Індивідуальнаробота студента з дисципліни „Фінансовий ринок” передбачає виконання реферативноїроботи, яка поглиблює знання студента з даного курсу.

         Метареферативних робіт – закріплення та поглиблення студентами теоретичних іпрактичних знань, набутих в процесі вивчення дисципліни.

Виконання реферативної роботистворює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційнимиджерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінюватиосновні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються фінансового ринку Українита країн з розвинутою економікою, розробляти пропозиції з метою їх подолання.Размер файла: 48.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров