Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ІЗ КУЛЬТУРОЛОГІЇ та методичні рекомендації їх виконання

Студенти-заочники при вивченні дисциплін кафедри виконують декілька контрольних робіт. Уміння організувати свою самостійну роботу над навчальним матеріалом у межсесійний період – запорука успіху навчання в університеті.

          Контрольну роботу з культурології можна вважати різновидом письмового реферату. Тематику контрольних завдань студентам-заочникам розробляє кафедра. Переважно це вузлові питання предмету, що вивчається. Кафедра пропонує план висвітлення вказаної теми, а також список рекомендованої літератури. Студентам залишається тільки вивчити рекомендовану літературу і відповісти на поставлені в плані роботи запитання.

          За змістом контрольна робота є рефератом (оглядом різноманітних точок зору з одного питання) рекомендованої літератури. Важливо, щоб це була спеціальна, монографічна література, хрестоматії, наукові статті тощо. Підручник тут повинен відігравати тільки роль орієнтира, давати основи знань, але не бути головним, і тим більше, не єдиним джерелом контрольної роботи.

          Виконання контрольної роботи розвиває мислення, прививає навик письмового викладу, вчить творчого, дослідницького підходу до конкретного навального матеріалу. Одночасно контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до заліку чи екзамену.

          Тема контрольної роботи дається в межах програми курсу „Культурологія”, вона не повинна охоплювати зміст всього навчального курсу, включає лише частину матеріалу, який студент зобовязаний вивчити в даному семестрі.

          У процесі виконання контрольної роботи студент зобов’язаний не тільки ретельно вивчити рекомендовану літературу і джерела, необхідні для розкриття теми, але й провести  дослідницьке оброблення наявного матеріалу: порівняти факти, явища, встановити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності тощо. Писати контрольну роботу  необхідно на основі джерел і літератури, які рекомендовані кафедрою, а не на основі одного підручника чи брошури, яка є під рукою. Список джерел і літератури можна доповнити за рахунок нових публікацій, але не скорочувати його.

          До виконання контрольної роботи слід приступати тільки після того, коли увесь рекомендований навчальний матеріал засвоєний, джерела і література з теми – вивчені. Далі слід продумати співвідношення окремих частин контрольної роботи – вступу, викладу основних питань плану і висновків, враховуючи, що переважно контрольна робота з будь-якої теми  повинна бути обсягом не менше 5-6 сторінок машинопису формату А-4 (кількість сторінок рукопису буде більшою – як правило, учнівський зошит, за умови написання не в кожній клітинці). Вступ повинен складати приблизно 1/16 частину всієї роботи. Обсяг кожного питання повинен співрозмірятися із загальним обсягом роботи і з його значимістю серед інших питань.Размер файла: 93.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров