Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (3)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Проектно-ознайомча практика (стажування) бакалавра (спеціаліста та магістра) за спеціальністю 6. 120. 101 (7. 120. 101, 8. 120. 101) "Архітектура будівель і споруд"

Загальніположення

           Проектно-ознайомча  практика  (стажування) є складовою  частиною освітньо-кваліфікаційної   програми   підготовки   бакалавра (спеціаліста  та магістра) за спеціальністю  6. 120. 101 (7. 120. 101,   8. 120. 101) "Архітектура будівель і споруд".

           Організація     і    керівництво     проектно-ознайомчою     практикою (стажуванням)    здійснюється    згідно  з    “Положенням  про організацію  і проведення    практики   студентів    Полтавського  державного   технічного  університету імені   Юрія  Кондратюка”, затвердженого  наказом   № 12 від 28.01.2000 р.

          База    проведення     проектно-ознайомчої    практики   (стажування) формується  переважно  за  листами-замовленнями   проектних інститутів, управлінь архітектури   та  містобудування,   інших  проектно-виробничих установ,    які   оформляються     студентами    відповідно до поданого   зразка (додаток А).Размер файла: 165 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров