Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 7.090304 “Видобування нафти і газу”

ЗМІСТ

 

 

Передмова...........................................................................................................4
1. Переддипломнапрактика.............................................................................4

   1.1. Організація практики..............................................................................5

           1.2. Мета і задачапрактики............................................................................5

           1.3. Обов’язкистудента..................................................................................5

           1.4. Вимогикафедри до проходження практики студентами.................... 5

           1.5. Завданнявипускаючої кафедри.............................................................7

        2. Дипломнепроектування..............................................................................  8

           2.1. Робота студента надпроектом............................................................... 8

           2.2. Схема дипломногопроекту.................................................................... 8

           2.3. Загальні вимоги до викладаннятексту..................................................10

          2.4. Вимоги до графічної частинипроекту..................................................13

           2.5. Оформлення додатків.............................................................................14

           2.6. Складання описів літературнихджерел ...............................................15

           2.7. Тематика дипломногопроектування………………………………….15

           2.8. Охорона праці, навколишньогосередовища і цивільна оборона…...16

           2.9. Організація, планування іуправління виробництвом.........................16

           2.10. Література..............................................................................................17

        3.Додатки...........................................................................................................21

           3.1. Зразки завдань на дипломнепроектування...........................................22

           3.2. Титульний лист щоденникапереддипломної практики......................50

           3.3. Титульний лист звіту продипломну практику.....................................51

           3.4. Титульний лист пояснювальноїзаписки дипломного проекту...........52

          3.5. Зразок таблиці вихіднихданих..............................................................53  

          3.6. Фізико-хімічний склад нафти, газу, води і їхсуміші...........................56Размер файла: 425 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров