Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 7.090304 “Видобування нафти і газу”

ЗМІСТ

 

 

Передмова...........................................................................................................4
1. Переддипломнапрактика.............................................................................4

   1.1. Організація практики..............................................................................5

           1.2. Мета і задачапрактики............................................................................5

           1.3. Обов’язкистудента..................................................................................5

           1.4. Вимогикафедри до проходження практики студентами.................... 5

           1.5. Завданнявипускаючої кафедри.............................................................7

        2. Дипломнепроектування..............................................................................  8

           2.1. Робота студента надпроектом............................................................... 8

           2.2. Схема дипломногопроекту.................................................................... 8

           2.3. Загальні вимоги до викладаннятексту..................................................10

          2.4. Вимоги до графічної частинипроекту..................................................13

           2.5. Оформлення додатків.............................................................................14

           2.6. Складання описів літературнихджерел ...............................................15

           2.7. Тематика дипломногопроектування………………………………….15

           2.8. Охорона праці, навколишньогосередовища і цивільна оборона…...16

           2.9. Організація, планування іуправління виробництвом.........................16

           2.10. Література..............................................................................................17

        3.Додатки...........................................................................................................21

           3.1. Зразки завдань на дипломнепроектування...........................................22

           3.2. Титульний лист щоденникапереддипломної практики......................50

           3.3. Титульний лист звіту продипломну практику.....................................51

           3.4. Титульний лист пояснювальноїзаписки дипломного проекту...........52

          3.5. Зразок таблиці вихіднихданих..............................................................53  

          3.6. Фізико-хімічний склад нафти, газу, води і їхсуміші...........................56Размер файла: 425 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров